Framtid

Senast ändrad: 10 april 2024

Visste du att ca 85% av hippologerna har arbete inom hästnäringen efter sin examen? Dessutom har 99% sysselsättning i någon form.

Det fantastiska med att vara hippolog är att du, om du tänker efter, säkert kan hitta fler yrken än "de självklara" där du skulle passa in… Framtiden får utvisa var du hamnar!

Alla inriktningar

När du är färdig med dina studier på hippologprogrammet finns en bred arbetsmarknad. Detta eftersom du på hippologprogrammet studerat häst både brett och djupt samt fått möjlighet att träna såväl dina praktiska kunskaper som dina teoretiska erfarenheter. De hippologer som gått programmet har hittat sina yrkesroller i såväl administrativa som praktiska yrken.

Ridhästinriktningen

En av de vanligaste yrkesrollerna för hippologer är ridlärare. Efter utbildningen är kan du vara kvalificerad att arbeta som ridlärare om du valt de valbara kurser med denna inriktning. Som ridlärare skall man kunna ansvara för utbildningen vid en ridskola eller annan ridanläggning. Det innebär bl a arbete med barn, ungdomar och vuxna. Man får ofta också ansvara för hästutbildning och inköp av hästar och foder samt vara arbetsledare för övrig personal. I övriga Europa har Sverige ett gott rykte när det gäller ridlärare vilket måste ses som en möjlighet till ev anställning utomlands. Svenska Ridsportförbundet ingår dessutom i ett europeiskt samarbete med sk ridinstruktörs- och ridlärarpass vilka fungerar som  internationella kompetensbevis. Diskussioner med Svenska Ridsportförbundet pågår gällande diplomering av ridlärare på hippologprogrammet. 

Andra alternativa arbetsmöjligheter kan vara inom eget företagande med utbilding av såväl hästar som ryttare eller kanske arbete med egen verksamhet i form av inackorderingsstall. Kanske vill arbeta inom någon av sportens organisationer, som projektledare, med rådgivning eller i en administrativ funktion. 

Travhästinriktningen

Utbildningar av längre omfattning är tämligen nya inom svensk travsport. Däremot har man en mycket god tradition beträffande utbildningssystem för hästskötare, lärlingar och tränare, både amatörer och professionella. De hippologer som kommer ut i svensk travsport har en unik möjlighet att finna arbetsuppgifter bl. a i det mycket viktiga gränslandet mellan teori och praktik. Hippologutbildningen ger den teori som krävs för att få professionell tränarlicens och egen tränings-verksamhet kanske blir ett framtida mål. Arbetsmarknaden är bred och man kan hitta intressanta arbeten såväl inom som utom landet. I och med att det nya hippologprogrammet med inriktning travhäst omfattar friskvård för travhästar finns också nya yrkesroller att identifiera. Exempel på yrken kan vara friskvård av hästar inom travsport, egen företagare, travskolelärare, undgomsverksamhet på travbanor, tränare av unghästar, uppfödare, stallchef, rådgivare/konsult, försäkringstjänsteman, förbund/distrikt tjänsteman, entreprenör, turism, internationell hästskötare...

Islandshästinriktningen

Eftersom islanshästinriktningen är relativt ny på programmet finns dessa inte med i enkätresultaten ovan. Däremot kan Svenska Islandshästförbundet se att hippologer kan hamna i roller som tränare, ridinstruktör och entreprenörskap mot event. Men självklart finns yrken i rådgivande funktioner t.ex. på foder- och försäkringsföretag samt inom sportens organisationer. Mer info om detta kommer!

Vidareutbildning

Det finns ett antal olika möjligheter för utexaminerade hippologer att studera vidare. Animal Science (se nedan) är ett alternativ.

Animal Science (husdjursvetenskap) masterprogram på SLU
Våra tamdjur är av stor betydelse i samhället. Lantbrukets djur förser oss främst med mat och kläder, medan våra sport- och sällskapsdjur ger oss andra förmåner. Oavsett vad vi förväntar oss av våra djur, är det viktigt att de båda fungerar bra och är vid god hälsa. Vi måste också beakta olika behov i vårt samhälle. Genom rådgivningsarbete, utbildning, forskning och djurhållning, kan man förbättra användandet och välfärden för våra djur. Inom det internationella samarbetet, spelar husdjursvetenskap en allt större roll när det gäller att förbättra och utveckla djurhållningspraxis. Programmet har en utbildningstid på 2 år på heltid och förbereder dig för ett antal yrken, till exempel forskning.

Kontakta din studierektor eller oss på Hippologenheten för mer information om vilka olika vidareutbildningar som finns!

Är du hippolog som inte tagit ut din examen? Kontakta oss!

Foto: Carin Wrange