Anläggningarna

Senast ändrad: 04 februari 2022

Hästnäringens Riksanläggningar

Som student på hippologprogrammet studerar du vid hästnäringens tre riksanläggningar, Flyinge, Strömsholm och Wången. På anläggningarna finns allt som gör det möjligt att bedriva högklassig utbildning inom respektive inriktning. Dessutom finns tillgång till professionellt kunnande och de senaste rönen från svensk och internationell hästforskning.

Karta över Flyinge

Karta över Strömsholm

Karta över Wången

Besök gärna anläggningarnas hemsidor där du kan läsa allt om respektive anläggning.