Islandshäst

Senast ändrad: 20 november 2019

Som student vid inriktningen Islandshäst studerar du vid Hästnäringens Riksanläggning Wången. Här finns fantastiska möjligheter till träning och studier - stort ridhus, ovalbana, speedpassbana och skogsvägar i god terräng. Du får även lära i teori och praktik av ledande profiler inom Islandshäst och de bästa hästforskarna från SLU.

Första årets teoretiska delar ger dig ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel och utfodring – både som frisk och sjuk – ung och gammal, dess närmiljö samt grunder i pedagogik. Ditt första år innehåller också studier av praktisk karaktär som du ägnar åt hästarna och anläggningsvård.

I årskurs två fördjupar du dig inom företagande och pedagogik/ledarskap på islandshästinriktningen. Som islandshäststudent innehåller årskurs två dessutom ridkonst. Under året ingår även verksamhetsförlagd utbildning där du får möjlighet att vara en del av och utföra studier i en professionell verksamhet. 

Sista året har du själv möjlighet att spetsa din utbildning för att förbereda dig för det yrke du tänkt dig inom branschen. Du läser du kurser i didaktik samt ridkonst och hästhantering. 

Utöver dessa kurser skriver du ett examensarbete inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill studera. I årskurs tre finns även verksamhetsförlagd utbildning där du får känna på arbetslivet samt knyta kontakter inom näringen.

Kursplaner hittar du på kurshemsidorna

Medverkar i utbildningen gör bland andra Vignir Jónasson. SLU:s adjungerande professorer i ridkonst, Kyra Kyrklund och Jan Jönsson finns även med i den ständiga utvecklingen av utbildningen. Tillsammans delar de med sig av sin långa erfarenhet och inspirerar såväl lärare som studenter.

Foto: Thérèse Waerner

Sidansvarig: mia.hellstrom@slu.se