Hoppa till huvudinnehåll

Laboratoriet för organisk miljökemi (OMK)

Laboratoriet utför analyser av kemiska bekämpningsmedel (pesticider) i många olika typer av vattenrelaterade miljöer. Det är främst olika vattenprover (regn-, grund- och ytvatten), men även sediment och luftprover. Vi utvecklar även metoder för provtagning.

På laboratoriet för organisk miljökemi utför vi bland annat analyserna av bekämpningsmedelsrester inom den nationella miljöövervakningen. Våra uppdragsgivare är främst länsstyrelser, kommuner, Naturvårdsverket, SGU och vattenvårdsförbund. Vi har lång och bred erfarenhet av analyser av bekämpningsmedelsrester, både godkända och förbjudna. Vi kan hitta medel redan vid låga koncentrationer och i olika och komplexa matriser så som vatten, sediment, jord, luft och bin.

Vi deltar även i olika forskningsprojekt och ingår som stöd till SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB).

Utrustning

Laboratoriet är utrustat med avancerad instrumentering för hantering och analyser av miljöprover och inkluderar bl.a. extraktionsutrustning, reningsutrustning och analysinstrument av typ gaskromatografi och vätskekromatografi (LC-MS/MS, GC-MS/MS, GC-MS, Q-TOF). Viss instrumentering delas med POPs-laboratoriet (forskningslaboratoriet för analys av organiska miljöföroreningar).

Över 140 analyser

Vi utför över 140 olika analyser av kemiska bekämpningsmedel (växtskyddsmedel, pesticider) i vattenprover. I vårt analyslaboratorie testar vi prover mot kända bekämpningsmedel. Analyser av okända ämnen utförs istället i forskarlaboratorier.

De ämnen som vi testar prover mot, är presenterade i en lista i Excel-format för dig som är intresserad. Ladda ner senaste versionen av vår analyslista för kemiska bekämpningsmedel (växtskyddsmedel, pesticider) i vattenprover: Analyslista OMK 2019-07-02 (xlsx).

Forskningslaboratoriet

Det forskningslaboratorie där vi utför analys av organiska miljöföroreningar fokuserar främst på persistenta organiska miljöföroreningar och heter därför POPs-laboratoriet. Där undersöker vi till exempel vilka läkemedel, högfluorerade ämnen (PFAS), polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och flamskyddsmedel som går att hitta i vattenmiljön.

POPs-laboratoriet: Analys av organiska miljöföroreningar

SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)

CKB är ett samarbetsforum för de som är intresserade av kemiska bekämpningsmedel. Centrat har främst fokus på spridning och miljöeffekter från växtskyddsmedel som används inom jordbruket. 

Den provtagning och de analyser som sker inom ramarna för CKB's verksamhet finns beskriven på webbsidan Provtagning och analyser.

Publicerad: 25 mars 2024 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…