Hoppa till huvudinnehåll

SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

Inom SLU Grogrund samverkar akademi, samhälle och näringsliv för att utveckla kompetens inom växtförädling. Vi vill säkra tillgången till robusta växtsorter och bidra till en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige.

Porträtt

Han vill se korn som ger högre skörd, är bättre anpassade för nordligt klimat, står emot sjukdomar bättre och är ännu nyttigare som foder- och livsmedelsprodukter. Ramesh Vetukuri leder SLU Grogrundprojektet som bland annat undersöker kornets motståndskraft mot svampsjukdomar.

Man med mörkt kort hår och glasögon

Projekt i fokus

Inom projektet Utveckling av genomeditering i livsmedelsgrödor utreds hur gensaxen, CRISPR/Cas9, kan användas i växtförädling av vete och sockerbeta för ökad odlings- och livsmedelssäkerhet. Gensaxen är ett av flera innovativa växtförädlingsverktyg som går att använda för att få säkrare skördar och hälsosammare produkter.

veteax

Möt en tidigare doktorand

Sbatie Lama är en av dem som doktorerat inom SLU Grogrunds forskarskola, i det spännande projektet: Klimatstabilt vete: förädling av robust och högkvalitativt vete för ökad livsmedelsförsörjning.

Kvinna med mörkt, lång hår som sitter på huk i vetefält

Nyheter

Prioritering av projekt

Har ni en projektidé? Det är möjligt att föreslå idéer för SLU Grogrunds styrgrupp. Alla är välkomna att skicka in en idéskiss som är relevant för att realisera SLU Grogrunds uppdrag, vision och mål. Läs mer om prioriteringsprocessen och de kriterier som idéskissen behöver uppfylla. Alla SLU Grogrunds projekt ska ske i samverkan mellan samhälle, näringsliv och universitet.

Filmen om SLU Grogrund

Programchef professor Eva Johansson berättar om verksamheten inom SLU Grogrund. Filmen ger svar på varför växtförädlingen behövs i Sverige och världen och hur växtförädlingen kan bidra till att finna lösningar inom olika samhällsutmaningar.

Publicerad: 24 november 2023 - Sidansvarig: lisa.beste@slu.se

SLU Grogrund, Box 190, 234 22 Lomma

Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp

Programchef: Eva Johansson

E-postadress: SLUGrogrund@slu.se

Loading…