Hoppa till huvudinnehåll

SLU Grogrund - centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor

Inom SLU Grogrund samverkar akademi, samhälle och näringsliv för att utveckla kompetens inom växtförädling. Vi vill säkra tillgången till robusta växtsorter och bidra till en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige.

Porträtt

Jonas Skytte af Sätra koordinerar SLU Grogrunds projekt Framtidens äpple: friska och lokalanpassade äppelsorter för hela Sverige. Om han fick namnge en äppelsort skulle den heta Hilda, efter hans förstfödda barn.

Porträtt av Jonas Skytte af Sätra.

Projekt i fokus

Det övergripande målet med projektet "Framtidens äpple" är att etablera infrastruktur, verktyg och processer som möjliggör en effektiv växtförädlingsprocess i det svenska äppelprogrammet så att det kan fortsätta leverera odlingsvärda och klimatanpassade äppelsorter till svenska äppelodlare.

Äppelsorten Trulsa. Foto.

Möt en tidigare doktorand

Sbatie Lama är en av dem som doktorerat inom SLU Grogrunds forskarskola, i det spännande projektet: Klimatstabilt vete: förädling av robust och högkvalitativt vete för ökad livsmedelsförsörjning.

Kvinna med mörkt, lång hår som sitter på huk i vetefält

Nyheter

Prioritering av projekt

Har ni en projektidé? Det är möjligt att föreslå idéer för SLU Grogrunds styrgrupp. Alla är välkomna att skicka in en idéskiss som är relevant för att realisera SLU Grogrunds uppdrag, vision och mål. Läs mer om prioriteringsprocessen och de kriterier som idéskissen behöver uppfylla. Alla SLU Grogrunds projekt ska ske i samverkan mellan samhälle, näringsliv och universitet.

Filmen om SLU Grogrund

Programchef professor Eva Johansson berättar om verksamheten inom SLU Grogrund. Filmen ger svar på varför växtförädlingen behövs i Sverige och världen och hur växtförädlingen kan bidra till att finna lösningar inom olika samhällsutmaningar.

Publicerad: 11 april 2024 - Sidansvarig: lisa.beste@slu.se

SLU Grogrund, Box 190, 234 22 Lomma

Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp

Programchef: Eva Johansson

E-postadress: SLUGrogrund@slu.se

Loading…