Hoppa till huvudinnehåll

Livscykelanalys

All mänsklig aktivitet påverkar vår miljö. Livscykelanalys är en metod för att på systemnivå beräkna energibalanser och den totala miljöpåverkan från en produkt eller tjänst under hela dess livstid - inklusive råvaruutvinning, produktion, användning, avfallshantering och transporter.

Forskning inom livscykelanalys

Vi i gruppen LCA 4F på Institutionen för energi och teknik tillämpar livscykelanalys inom områdena Farm, Forest, Food och Fuel. Vi arbetar med frågor som:

  • Hur utnyttjar vi bäst biprodukter från jordbruk och skog?
  • Vad är miljöbelastningen från olika biobränslen?
  • Vilket klimatavtryck har olika livsmedel?
  • På vilka sätt kan gårdar bli självförsörjande på bränsle och kväve?

Kontaktuppgifter

lca@ad.slu.se

Publicerad: 21 september 2022 - Sidansvarig: agnes.soto@slu.se
Loading…