Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Klimatförändringar påverkar hav och sötvatten och kommer i framtiden att orsaka stora förändringar i de akvatiska ekosystemen. Redan idag ser vi effekter av klimatförändringarna i fisksamhällena där kallvattensarter missgynnas av att vattnet blir varmare. Vi på SLU Aqua studerar hur ett förändrat klimat påverkar arter och samspelet mellan dem, och hur hela näringsväven påverkas.

Fisk och klimatförändring

Hur påverkas fisksamhällen och fisket om vattnet blir varmare, mörkare eller mindre salt? Vi studerar effekterna av att fiskens fysiologi förändras när det blir varmare. Individer påverkas olika och individerna påverkar dessutom varandra.

Torsk och klimatstress

Läget för torsken är kritiskt, populationerna är små och fiskarna i dålig kondition. Kommer de redan försvagade bestånden att klara ytterligare en utmaning; klimatförändringen? Vi studerar hur torsk reagerar på varmare, surare och sötare vatten.

Torsk som simmar i sjögräs. Foto.

Att förvalta vandrande fisk

Diadroma fiskar som gädda och havsöring vandrar mellan söt- och saltvattenmiljöer. Det här är fiskar som påverkas kraftigt av mänskliga aktiviteter och klimatförändringar. Projektet COAST-LAND ska ge råd för framtidens förvaltning.

Å som rinner ut i havet. Foto.

Nytt från klimatforskningen

Så påverkas fiskar av ett varmare Östersjön

Anna Gårdmark och Magnus Huss studerar hur fisk och annat liv påverkas av att hav och sjöar blir varmare. Till exempel är de intresserade av hur fiskars tillväxt påverkas av ett varmare klimat och hur mängden fisk i ett vatten ändras.

Publicerad: 17 april 2023 - Sidansvarig: malin.werner@slu.se
Loading…