Sveriges lantbruksuniversitet

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Välkommen till SLU!

Här finns information för dig som är ny student vid SLU. Det finns fortfarande platser kvar på många av höstens program och kurser.

Välj ditt intresseområde!

Det handlar om mat, rent vatten, material och energi, men också om sällskapsdjur, hälsa och hållbara städer. Från atomer och celler till hela ekosystem.