CNV:s utbildarträff 2022

Senast ändrad: 23 november 2023
Fikapaus på träffen.

29-30 november höll SLU Centrum för naturvägledning (CNV) i en träff för utbildare inom naturvägledning och angränsande ämnen.

Syftet med träffen var att skapa ett tillfälle för utbildare och andra aktörer inom naturvägledning och naturguidning att träffas för att dela vad som händer inom fältet i Sverige. Att inspireras, diskutera viktiga frågor, planera samverkan och utbyta erfarenheter. 

Träffen hölls i Uppsala 29-30 november från lunch till lunch. Träffen hölls som ett hybridmöte och det gick både att vara med på plats och att delta via Zoom.

Deltagarna kom från stora delar av landet och det fanns representater från fler folkhögskolor, universitet, gymnasieutbildningar, YH-utbildare, studieförbund, besökscenter samt föreningar och myndigheter som arbetar med naturvård, friluftsliv och turism. 

Deltagare på utbildarträff 221129-30  

Program

Tisdag 29 november

Första dagen fokuserade vi på samarbeten mellan utbildare av naturguider och mellan utbildare och andra aktörer.

Inledningsvis gavs alla deltagare möjlighet att presentera sig och berätta kort om vilka utbildningar eller kvalitetssäkringssystem man jobbade med.

Här finns anteckningar från presentationer och samtal i plenum.

Presentationer och diskussioner

Hur utbildningsutbudet utvecklats i SverigeAnders Johansson
I arbetet med uppföljning av Friluftspolitiken och de nationella friluftsmålen följs utvecklingen av utbildningsutbudet i Sverige upp löpande. Anders Johansson (Naturturismföretagen) berättade om årets nationella översikt som (för tredje gången) togs fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Eva Stighäll från Naturvårdsverket inledde genom att berätta om sammanhanget för översikten. Här är Anders presentations-fil. Här är den färdiga rapporten.

 

Anders ArnellCNV:s och Interpret Europes kurser
Anders Arnell (CNV) berättade om CNV:s kurser på SLU och vad de innehåller samt om kurser som ges genom den europeiska organisationen Interpret Europe. Här är Anders presentation-fil.

 

Att utveckla utbildningar med interpretation
Jessica BergströmJessica Bergström (Västra götalandsregionen) delades sina erfarenheter från att ta fram enkla och inpirerande utbildningar för ideella guider utifrån att själv ha gått Interpret Europes guideutbildning. Här är Prisma Västra Götalands utbildningar. Här är Jessicas presentationsfil

 

Utveckling av naturvägledningsutbildning i Norge
Peter FredmanPeter Fredman (Mittuniversitetet och NMBU) berättade om den naturvägledningskurs som ges som del i utbildningsprogrammet Naturbasert Reiseliv. Programmet är Nordens enda masterutbildning i naturturism och ges vid Norges Miljö- och Biovetenskapliga Universitet (NMBU). Här är Peters presentations-fil.

 

Workshoppar 

  • Samarbetsformer och nätverkande.
    Workshoppen handlade om hur utbildare kan bli ännu bättre på att dela erfarenheter, samarbeta och nätverka. Ta del av anteckningar här.
  • Hur vi lyfter hållbarhet, klimat och biologisk mångfald i utbildningar
    Fokus på workshoppen var hur utbildningar på bästa sätt stöttar naturvägledare/guider att använda landskapet och mötet med sina deltagare för att kommunicera frågor om t ex klimat och biologisk mångfald. Ta del av anteckningar här.


Onsdag 30 november

Under den andra dagen fokuserade vi på kvalitetssäkring av studenter/guider och utbildningar. Vi samtalade om hur kvalitetssäkringssystem och utbildningar möter behoven från arbetsgivare, uppdragsgivare och turister. 

Kvalitetssäkringssystem för naturvägledning och naturguidning

En översikt av aktuella kvalitetssäkringar med relevans för naturvägledning och naturguidning presenterades. Som komplement till de är med på illustrationen nedan nämndes Storstockholms naturguider, Skårdgårdsguider i Stockholm och varumärkesutbildningen för nationalparkerna.

loggorna.png

 

 

 

 

 

Presentationer och diskussioner

Normen för utbildning av naturguider Kersti Beck Larsson och Sofia Tiger

Kersti Beck Larsson (Föreningen för nationell utbildningsnorm för naturguider) berättade om den nationella utbildningsnormen för naturguider, föreslagna ändringar i den samt om utmaningar och möjligheter i arbetet framåt. Här är Kerstis presentations-fil.

 

Fjälledarnormen och Internationella fjälledareUffe Bergman

Uffe Bergman (Svenska Fjälledarorganisationen) berättade om Fjälledarnormen, kraven för att få guida kommersiellt i fjällen och att man har utbildat Internationella Fjälledare i Sverige. Här är Uffes presentations-fil.

 

SveGuides certifieringssystemTapio Alakörkkö

Tapio Alakörkkö (SveGuide) berättade om Sveriges Guideförbunds certifieringssystem för guider. Det är framtaget tillsammans med Visita. Här är Tapios presentations-fil.

 

Certifierad Naturguide i ett viktigt skede

Petter Gustafsson

Petter Gustafsson (Naturturismens Yrkesnämnd) berättade om certifieringssystemet och hur arbetet med certifieringen framåt planeras. Här är Petters presentations-fil.

 

Workshoppar

Avslutande diskussion.
Vi summerade dagarna och delade tankar om hur vi kan nå våra visioner för utbildningar och kvalitetssäkringar av dem och de som utbildas.

Bland de avslutande reflektionerna från deltagarna nämndes hur viktigt nätverksbyggandet under träffen varit och att det bör fortsätta för att stötta utbildning bland utbildningarna. Det togs även upp att vi deltagare är en relativt homogen grupp och att vi bör vara medvetna om det, för att påminnas om att tänka bredare och se till att guideutbildningar även görs för andra än vita medelklassmänniskor. I förlängningen är det viktigt för att bidra till att naturen görs mer tillgänglig för ännu fler. Vem guidar vi för och vem utbildar vi för? 

Som goda exempel nämndes att Biotopia i Uppsala har flerspråkiga naturvägledare och det finns projekt där nya svenskar utbildas till naturvägledare och naturguider.

 

Material från tidigare utbildarträffar

CNV har tidigare organiserat träffar för utbildare 2017, 2016, 2015, 2012, 2011 och 2010. Arbetet med utbildningsnorm och certifiering har varit ett genomgående tema. På denna sida kan du ta del av dokumentation från det nationella arbetet med att ta fram utbildningsnormen och certifieringssystemet för naturguider. 

Ta del av en artikel och spaning om träffen, skriven av Alexander Baker.

Här finns en översikt över utbildningar inom naturvägledning. Kolla på denna sida.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv