Utbildningar i naturvägledning

Senast ändrad: 23 augusti 2021
Människor som åker längdskidor i fjällen. Foto.

Här finns en översikt över svenska utbildningar med anknytning till naturvägledning.

I Sverige finns det ett fåtal längre, renodlade utbildningar inom naturvägledning. Man kan jämföra med USA, där det finns över 100 lärosäten som erbjuder utbildning i interpretation/naturvägledning, eller med Danmark som haft den statliga Naturvejlederuddannelsen sedan 25 år. Däremot finns i Sverige ett ganska stort antal utbildningar som kan vara användbara om man vill arbeta som naturvägledare.

Här finns en översikt över utbildningar med anknytning till naturvägledning. För att den ska hållas uppdaterad behövs hjälp av er som är utbildningsanordnare. Genom att fylla i ett formulär om era utbildningar kan ni bidra till och uppdatera uppgifterna på dessa webbsidor. Det går även bra att kontakta CNV (cnv@slu.se) för att informera om utbildningar och om förändringar som bör göras i denna översikt.

Folkhögskoleutbildningar

Det finns cirka 150 folkhögskolor i Sverige. Folkhögskolor ger inte några akademiska högskolepoäng men på vissa av folkhögskolornas kurser studerar man på eftergymnasial nivå och då ställs ofta samma förkunskapskrav som för högskolornas kurser. De folkhögskolekurser som berör naturvägledning skulle kunna delas in i följande grupper: guidning, turism och entreprenörskap, hantverk och friluftsliv.  

Grebbestads folkhögskola

Allmän kurs, inriktning friluftsliv

Grebbestads folkhögskola erbjuder både allmänna och särskilda kurser. De allmänna kurserna vänder sig till den som behöver komplettera sina gymnasiebetyg. Du kan välja olika inriktningar, bland annat friluftsliv. Måndag till onsdag läser du teoretiska ämnen, torsdagar och fredagar ägnas åt friluftsliv.  

Friluftsinriktning - kursida.

Klarälvdalens folkhögskola

Friluftsinstruktör

Omfattning: 2 terminer.

Friluftsinstruktör är en yrkesinriktad utbildning som ger kompetens inom aktivitetsinriktad turism. Kursen ges på gymnasienivå. Utbildningen består av två terminers omväxlande studier som ger en bred kunskap inom upplevelse- och aktivitetsturism.

Kunskaper fås bland annat inom turism, värdskap, ledarskap, guidning, friluftsteknik, utelivspedagogik, arrangemang och flera yrkescertifierade kurser (som skidlärare och fjälledare).

Om utbildningen på folkhögskolans webbsida.

Malungs folkhögskola

Fjäll- och vildmarksledarlinjen

Omfattning: 1 år

Undervisningsmomenten är framför allt praktiska till sin karaktär och större delen av kursen sker ute i naturen.  Perioder med exkursioner och nära naturupplevelser på 3-4 veckor följs av turer på 1-2 veckor under hela kursåret. Arbetsformerna är friluftsliv, ledarskap, naturupplevelser, projektarbeten, exkursioner och olika friluftsaktiviteter. Kursdeltagarnas erfarenheter och önskemål påverkar till stor del detaljupplägget av kursen. 

Friluftsliv - fördjupning på distans

Individer eller små grupper som vill få möjlighet att djupdyka och fokusera på ett specifikt område inom friluftsliv och natur. Vid kursstart skapas egna kursplaner kopplade till friluftsliv, natur, miljö och kultur. 

Malungs folkhögskola.

Sjöviks folkhögskola

Friluftsliv - Hantverk - Ledarskap (FHL)

Omfattning: 1 eller 2 år på heltid

FHL vänder sig till dig som vill lära mer om friluftsliv, fördjupa dina kunskaper om naturen, lära dig tillverka redskap och utrustning för friluftsliv – med tonvikt på naturmaterial - samt förmedla det värdefulla i mötet med naturen.

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Företag inom friluftsliv och naturguidning, eget företagande. Skola, omsorg, fritid. 

E-post: FHL@sjovik.eu  

Utbildningens webbplats: Friluftsliv-Hantverk-Ledarskap.

Kvalificerad vägledare i friluftsliv (KVF)

Omfattning 2–3 terminer.

En eftergymnasial yrkesutbildning för ledare i traditionellt friluftsliv och hantverk. Utbildningen ska också ses som en fortbildning för verksamma pedagoger. Dokumenterad erfarenhet av friluftsliv och av ledarskap i friluftsliv är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Kursen består dels av ett gemensamt obligatoriskt innehåll och dels av självvalda projektarbeten där kursdeltagaren fördjupar sig inom ett eller flera specifika områden av friluftsliv och hantverk.

Efter avslutad kurs utfärdas ett kvalificeringsbevis. 

E-post: FHL@sjovik.eu

Utbildningens webbplats: Kvalificerad vägledare i friluftsliv.

FHL - Expeditionskurs

Omfattning: Normalt ca 6 månader, heltid

Expeditionskursen ger möjlighet till att under längre tid, leva och färdas i naturen. I kurstiden ingår förberedelser, färd och efterarbete. Kursen är fristående, men kan ses som en naturlig fortsättning på FHL år 1 eller som en del av år 2. Expeditionskursen genomförs i FHL:s anda och skall vara fri från företagssponsring.

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Företag inom friluftsliv och naturguidning, eget företagande. Skola, omsorg, fritid. 

Utbildningens webbplats: Expeditionskurs.

E-post: FHL@sjovik.eu

Storumans folkhögskola

Fjälledarutbildningen

Omfattning: heltid under 2 år. Fem terminer (två höst-, två vår/vinter- samt en sommartermin). Det ingår 9 veckors praktik, uppdelat på 6 vinter- och 3 sommarveckor samt ett längre projektarbete.

Fjälledarlinjen startade 1979 och har idag 20 utexaminerade klasser om 13-20 elever. Utbildningens syfte är att yrkesutbilda kompetenta guider inom friluftsliv och äventyrssporter. Terminerna är uppdelade i temaveckor som till största del bedrivs ute. I utbildningen ingår allt från ledarskap och meteorologi till klättring och turteknik. 

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Turistföretag, fjällstationer mm.

Allmän linje- inrikting fjäll och foto

Skolans placering mitt i fjällvärlden i södra Lappland ger dig goda möjligheter att skaffa kunskaper som är värdefulla när du ska vistas i skog och fjäll. Förutom utvecklade fotograferingskunskaper får du också kunskaper om människans påverkan på naturen och en inblick i det ekologiska samspelet.

Storumans folkhögskola.

E-post: info@fhsk.nu

Tornedalens folkhögskola

Naturguideutbildning

Omfattning: 1-2 år, heltidsstudier

Naturguide – Basår syftar till att ge dig en bred grund för arbete inom naturturism och förbereder dig även för att kunna tillgodogöra dig specialiseringarna skolan erbjuder efter basåret; Natur och aktivitetsguide, Jaktguide eller Flugfiskeguide. Du kan även välja att endast gå basåret.

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Turismföretag, eget företag inom turism. Utbildningen utformas i samarbete med branschen.         

Naturguideutbildningens kurssida.

E-post: helene.andersson@tornedalen.se

Åredalens folkhögskola

Allmän kurs - Fjäll och friluftsliv

På Åredalens folkhögskola kan du läsa allmän linje med inriktning fjäll och friluftsliv. Du ägnar 50 % av studietiden åt ditt profilval. I skolans närhet finns bland annat naturreservat, sjöar, skogar, kalfjäll, fågellokaler, liftanläggningar och skidspår. Utmärkta förutsättningar för friluftsliv! 

Profilkurser och fristående kurser - fjäll och friluftsliv

Utöver den allmäna linjen kan man läsa fristående kurser, exempelvis en ledarutbildning inom fjäll och friluftsliv. Du kan också läsa kortare kurser som "bygga stigar" och "snöland". 

Åredalens folkhögskola.

E-post: @aredalensfhsk.se

Ädelfors folkhögskola

Äventyrs- och naturguideutbildning

Som äventyrs- och naturguide ska du kunna ta hand om grupper i olika miljöer och med olika förutsättningar där säkerheten är mycket viktig. Under tre intensiva terminer kommer du att få verktyg och certifieringar inom olika grenar. Grundutbildning till guide enligt nationell norm, gult paddelpass i såväl kanot som kajak, grundutbildning i klättring samt många ytterligare kompetenser inom yrkesrollen. Entreprenörskap och marknadsföring är andra viktiga delar som gör att du under sista terminen ska kunna nischa dig och vara väl rustad för att starta eget eller jobba inom turistbranschen i stort.

Utbildningens webbsida på Ädelfors folkhögskola.

Örnsköldsviks folkhögskola

Naturguide Höga Kusten

Omfattning: 1 år, heltidsstudier 

Målet efter fullgjord utbildning är att ha goda kunskaper om att vistas i naturen för en säker och behaglig upplevelse, både i grupp och som enskild person. Målet är också att idéer och tankar sprungen ur och omkring den kultur som naturen erbjuder ska få utlopp för att kunna omsättas i praktiken till företagsamhet. Under utbildningen läser man friluftsliv, pedagogik, marknadsföring, entreprenörskap, beteendevetenskap, ledarskap, naturgastronomi och natur/kultur/mat med lokal förankring. Utöver det blir man utbildad i naturguidning, vildmarkssäkerhet samt eget företagande. Studieresor sker till olika destinationer inom Höga Kusten.

Arbetgivare/uppdragsgivare efter utbildningen: Efter utbildningen beräknas man ha goda grunder för att driva ett företag inom upplevelseturism och natur.

Utbildningens webbsida: Naturguide - Höga Kusten.

Österlens folkhögskola

Entreprenör ekoturism - Distans

Kursen Entreprenör ekoturism finns till för dig som vill skapa enastående natur- och kulturupplevelser med en tydlig hållbarhetsprofil. Med fast utgångspunkt i hållbarhetskriterierna får du lära dig att utveckla och bedriva en verksamhet inom besöksnäringen som tar ansvar såväl socialt som miljömässigt och med långsiktig hållbar lönsamhet. I samtliga kursmoment kommer du att få träffa yrkesverksamma experter och turismentreprenörer som föreläsare, alla med gedigen erfarenhet inom sina områden.

Utbildningens webbsida: Entreprenör ekoturism-distanskurs.

Naturbrukskole- och gymnasieutbildningar

Inom gymnasieskolan finns utbildningar med inriktning mot både jord, skog, trädgård, naturvetenskap och vildmarksliv. På www.gymnasium.se kan du få en överblick över alla gymnasieutbildningar som finns och på www.naturbruk.se kan du få en överblick över naturbruksskoleutbildningar.

Marina Läroverket

Naturbruksprogrammet med inriktning vattenbruk och marinbiologi

Omfattning: gymnasieutbildning, 3 år

Utbildningen är på gymnasienivå och ligger inom naturbruksprogrammet. Förutom naturguidning ingår bland annat marinbiologi, fiskevård, fartygsbefäl och entreprenörskap. Det ger eleverna förutsättning att jobba inom skärgårdsnäringen samtidigt som de får en grundläggande högskolebehörighet.

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Strömma kanal, Skärgårdsstiftelsen, båttaxi, turism, fiskevård, företag inom akvarieteknik, företag inom miljömätning.

Marina Läroverkets webbplats.

Kontaktuppgifter

Realgymnasiet

Äventyrsturism

Omfattning: 3 årig (heltid)

Utbildningen ger en bred grund kring ledarskap ur ett friluftslivs- och guideperspektiv. Det första året ger grundkunskaper i teambildning och en god förståelse inom kommunikation. Under utbildningens andra år utvecklar eleverna sitt ledarskap och man får tillfälla att fördjupa sig inom någon äventyrssport. Det sista året ligger fokus på att man ska utvecklas som entreprenör och egen företagare. 

Exempel på arbetsgivare/uppdragsgivare som man kan arbeta åt efter utbildningen: fjällanläggningar, rese- och eventföretag, Naturum, aktivitetsföretag och friluftsbutiker m.m. Utbildningen ger även möjlighet till grundläggande högskolebehörighet.

Realgymnasiets webbplats

Kontaktuppgifter

Älvdalens utbildningscentrum

Naturbruksprogrammet naturturism
Omfattning: 3 år heltid

Turismen är en av Sveriges viktigaste basnäringar. På Älvdalens Utbildningscentrum har man i nära samarbete med branschen specialiserat sig på naturturism. Efter utbildningen kan man exempelvis starta eget företag inom besöksnäringen. Det finns tre så kallade utgångar att välja mellan: Natur- och äventyrsguide, Sportfiskeguide och Jakt- och fiskeguide.

Älvdalens utbildningscentrum - webbplats

Kontaktuppgifter

ForshagaAkademin

ForshagaAkademin erbjuder gymnasieutbildningar inom områdena sportfiske och viltvård. 
Efter utbildningen kan man till exempel arbeta som guide, turismentreprenör eller egen företagare. Man har också möjlighet att läsa vidare till exempelvis marinbiolog. 

ForshagaAkademins webbplats

Kontaktuppgifter

Yrkeshögskoleutbildningar

Inom yrkeshögskolan finns två utbildningsformer, Yrkeshögskoleutbildning (YH) och Kvalificerad yrkesutbildning (KY). KY-utbildning, som funnits sedan mitten av 1990-talet, kan sägas vara YH-utbildningarnas föregångare och finns kvar under en övergångsfas. YH/KY är en eftergymnasial utbildningsform som berättigar till studiemedel. Utbildningar skapas där det finns arbetskraftsbehov. Undervisning kombineras kontinuerligt med lärande i arbetslivet under hela studietiden. Utbildningarna är mellan ett och tre år långa och avslutas med en yrkeshögskoleexamen (för KY kvalificerad yrkesexamen). Det finns knappt 700 utbildningar inom yrkeshögskolan inom ett brett register av utbildningsområden i hela landet. Många av utbildningarna finns inom teknik och tillverkning, ekonomi, vård, turism och restaurang. Det finns också utbildningar inom IT, bygg, lantbruk, skog och trädgård, media, livsmedel, transport, träindustri och ett antal mindre yrkesområden. På yrkeshögskolans webbplats kan utbildningarna sökas.

ForshagaAkademin

Fiske- och jaktguide

Fiske- och jaktguideutbildningen vänder sig till de som vill jobba inom den naturbaserade upplevelsenäringen. Eleverna får med sig kunskaper om fiske- och jaktmetoder, entreprenörskap, turism och företagsekonomi mm. Efter utbildningen kan man bland annat jobba som fiskeguide eller jaktguide beroende på vald inriktning, eller inom redskapshandeln. 

Kontaktuppgifter

Älvdalens Utbildningscentrum AB

Fjäll- och äventyrsledare

Den utexaminerade skall, för olika målgrupper, kunna leda och arbeta med förberedelser och genomförande av mindre och större arrangemang inom äventyrsturism och naturupplevelser. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som skidlärare, fjälledare, forsränningsguide, kajak- eller mountainbikeguide.

Kontaktuppgifter

Universitetsutbildningar

I Sverige finns både universitet och högskolor. Skillnaden är att universitetet har rätt att utfärda examina på forskarutbildningsnivå. Universiteten och högskolorna är självständiga myndigheter, som själva bestämmer vilka utbildningar de vill ge och hur de ska läggas upp. Samma utbildning kan därför se ganska olika ut på två olika universitet och högskolor. 

Vissa högskolor drivs av andra aktörer än staten, till exempel av stiftelser eller föreningar. Utbildningar med anknytning till naturvägledning på universitet och högskolor finns både som program och kurser. En del kurser inom program kan läsas fristående.

I presentationen nedan har vi valt att dela upp materialet på utbildningar inom områdena natur- och kulturguidning,pedagogik, friluftsliv, natur och hälsa, landskap, turism, och kommunikation. Kursutbudet är stort och förändras snabbt. Den mest uppdaterade informationen finns på www.studera.nu. Där kan du själv skriva in sökord som natur, hälsa, miljöpsykologi....

Universitetsutbildningar inom natur- och kulturguidning

Dalarnas högskola

Inom ämnet kulturgeografi ges en kurs i management och tolkning av kultur- och naturarv. Läs mer om utbildningarna inom ämnet kulturgeografi.

Linköpings universitet

Linköpings universitet ger kurser inom det utomhuspedagogiska området, bland annat inriktade mot natur- och kulturvägledning. Forum för Utomhuspedagogik utgör en mötesplats för verksamma inom och utanför universitetet.  Läs mer om Forum för Utomhuspedagogik och utbildningar vid Linköpings universitet.

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet erbjuder kursen ”Skogen som upplevelse”. Kursen ges vid Institutionen för biologi och miljö.

Universitetsutbildningar inom pedagogik

Högskolan i Gävle

På Högskolan i Gävle kan du, som en del i förskollärarprogrammet, läsa utomhuspedagogik. Läs mer om förskollärarprogrammet.

Linköpings universitet

Linköpings universitet ger kurser inom det utomhuspedagogiska området, bland annat inriktade mot natur- och kulturvägledning. Forum för Utomhuspedagogik utgör en mötesplats för verksamma inom och utanför universitetet.  Läs mer om Forum för Utomhuspedagogik och utbildningar vid Linköpings universitet.

Luleå tekniska universitet

Här kan du läsa äventyrspedagogik. Kursen riktar sig till dig som vill arbeta utomhus på förskola, i skola eller på fritids.

Kursens webbsida

Sveriges lantbruksuniversitet

Mattelab på Movium säljer ett kursprogram som riktar sig till pedagoger som arbetar med matematik. När matteuppgifterna utövas utomhus under lekfulla former öppnar eleverna sig för nya sätt att ta till sig och testa kunskap. Läs mer om Mattelabb.

Umeå universitet

Umeå universitet ger kurser i utomhuspedagogik för människor som arbetar i förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år. Här kan man också läsa en sommarkurs, delvis förlagd i fjällmiljö.

Utomhuspedagogik, hållbar utveckling och naturvetenskap i förskola, fritidshem och grundskola

Sommarkurs utomhuspedagogik, naturvetenskap och matematik

Sommarkurs utomhuspedagogik och naturvetenskap

Universitetsutbildningar inom friluftsliv

Linnéuniversitetet

Här kan du läsa program och flera kurser kring friluftsliv, fysisk aktivitet och hälsa. Läs mer om Linnéuniversitetets utbildningar 

Universitetsutbildningar inom natur och hälsa

Linnéuniversitetet

Här kan du läsa det idrottsvetenskapliga programmet ”Fysisk aktivitet - hälsa – friluftsliv”. Läs mer om Linnéuniversitetets utbildningar

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU håller i utbildningar inom hälsa-utomhus-trädgårdsområdet.  T ex om hälsoträdgårdar och trädgårdsterapi. Läs mer om SLU:s utbildningar här.

Universitetsutbildningar inom landskap

Göteborgs universitet

Här kan du läsa programmet ”Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk” där man lär sig att utveckla, sköta och vårda värdefulla landskapsmiljöer. Fokus ligger på bebyggelsenära miljöer samt kultur- och naturlandskap. Programmet ges vid Institutionen för kulturvård.

Högskolan Kristianstad

På Högskolan i Kristianstad kan du läsa landskapsvetarprogrammet. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med framtida utmaningar som rör miljökommunikation och den allmänna förståelsen för vår miljö. Du lär dig att förmedla naturupplevelser till en bred publik och du utvecklar din kommunikativa kompetens. Landskapsvetarprogrammets webbsida.

Sveriges lantbruksuniversitet

På SLU kan du läsa landskapsarkitektsprogrammet. Ett kreativt yrke där man påverkar människors livsmiljö. Ett program som påminner om landskapsarkitektsprogrammet är landskapsingenjörsprogrammet. Där fokuserar man mer på förvaltning och ekonomi än på design. Läs mer om SLU:s utbildningar här.

Universitetsutbildningar inom turism

Högskolan Dalarna

Inom ämnet kulturgeografi ges ett masterprogram på engelska i hållbar turismutveckling. Läs mer om utbildningar inom ämnet kulturgeografi.

Karlstads universitet

Vid Karlstads universitet kan du läsa Turismprogrammet 180hp och ta ut en filosofie kandidatexamen i Turismvetenskap. Du kan även läsa Turismvetenskap som fristående kurser motsvarande 90hp. Kurserna inkluderar bland annat Natur- och kulturturism, 7,5hp och Planering och hållbar turism, 7,5hp.

Linköpings universitet

Läs mer om Forum för Utomhuspedagogik och utbildningar vid Linköpings universitet. 

I Linköping kan du läsa ett turistprogram inriktat mot kulturarv och naturmiljö. Utbildningen innehåller även kurser i turismanalys och praktiskt inriktade kurser i turistiskt arbete. Programmet ges vid den filosofiska fakulteten.

Vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur kan du läsa den fristående kursen ”Turismens natur och kultur” . Där studeras den process som formar kultur- och naturarven, med särskild inriktning på turismrelevanta frågor.

Mittuniversitetet

Här kan du läsa kursen ”Hållbar natur- och kulturturism”. Den ges som fristående kurs inom ämnet turismvetenskap.  Mittuniversitetet har fler relaterade program och kurser du kan läsa.

Umeå universitet

Umeå universitet kan du läsa Turismprogrammet och flera kurser inom turism.

Universitetsutbildningar inom kommunikation

Göteborgs universitet

Här kan du läsa kursen ”Kunskapsförmedling och kommunikation för naturvårdsbiologer”. Kursdeltagarna får lära sig att förmedla kunskaper, väcka intresse och argumentera för ekologi och naturvård. Kursen ger de pedagogiska redskapen för att undervisa om ekologi och naturvård för allmänheten, guida grupper ute i naturen, kommunicera och hantera konflikter. Kursen ges vid Institutionen för biologi och miljövetenskap.

Högskolan i Gävle

På Högskolan i Gävle kan du läsa kurser i bland annat miljökommunikation och miljöpsykologi.

Högskolan Kristianstad

Högskolan i Kristianstad erbjuder en biologutbildning med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle.

Utbildningens webbsida

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU ger flera kurser i miljökommunikation, som handlar om kommunikationens betydelse för och roll i miljöarbete och naturresurshantering.

Utbildningar hos studieförbund

Det finns flera studieförbund och tillsammans har de ett stort utbud utbildningar. En ingång till deras verksamhet är Folkbildningsförbundets webbplats.

Studiefrämjandet

Studiefrämjandet ordnar en mängd kurser runt om i landet, bland annat om djur och natur.

Sök utbildningar på Studiefrämjandets webbplats.

Folkuniversitetet

Liksom Studiefrämjandet ordnar Folkuniversitetet kurser i hela landet, bland annat inom ämnesområdet miljö och natur. 

Sök utbildningar på Folkuniversitetets webbplats.

Utbildningar hos andra organisationer

Många organisationer, knutna till såväl universitet och högskolor som samhället i övrigt, erbjuder fortbildning för yrkesverksamma eller andra engagerade i frågor som i varierande grad berör naturvägledning. Här ges endast ett litet axplock:

Ekoturismskolan

Naturturismföretagen har publicerat "Ekoturismskolan" där du som ekoturismarrangör kan få goda råd.

Friluften

Friluften erbjuder utbildningar inom utomhuspedagogik och friluftsliv. Här finns också tips på olika aktiviteter. 

Läs mer om Friluftens verksamhet.  

Nationellt centrum för biologi och bioteknik

Hos Nationellt Centrum för biologi och bioteknik kan man beställa kurser som "Naturen runt förskolan" och "Berättelsen som pedagogiskt verktyg". 

Läs mer om utbildningarna på Nationellt Centrum för biologi och bioteknik. 

NCK - Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik

NCK är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv. de ger även utbildningar inom området.

Utbildning inom ideella organisationer för ideellt arbete med naturvägledning

För dig som vill arbeta ideellt med naturvägledning finns ett stort utbud av ledarutbildningar hos de ideella organisationerna. Det gäller till exempel FriluftsfrämjandetSvenska turistföreningenScouterna och Naturskyddsföreningen.

Utemaningen

Utemaningen anordnar utbildningar till Friskvårdsguide för dig som vill vägleda andra till välbefinnande i naturen. 

Läs mer om Utemaningen

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden erbjuder skogsbad, skogsterapi och certifierande utbildningar för dig som önskar guida andra till naturkontakt och ökat välbefinnande.

Läs mer om utbud och utbildningar på vår hemsida.

Läs om EU-projektet InHerit, som CNV deltog i. Projektet handlade om att på europeisk nivå ta fram kompetensutveckling för yrkesverksamma naturvägledare.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se