Utbildningar i naturvägledning

Senast ändrad: 15 december 2023
Deltagare på guidekurs

Här finns en översikt över svenska utbildningar med anknytning till naturvägledning.

I Sverige finns det ett fåtal längre, renodlade utbildningar inom naturvägledning. Man kan jämföra med USA, där det finns över 100 lärosäten som erbjuder utbildning i interpretation/naturvägledning, Danmark som haft den statliga Naturvejlederuddannelsen sedan 30 år tillbaka, eller med Norge som har ett tvåårigt program för naturbaserat reseliv, med delkurs i naturvägledning. Läs mer om utbildningar i andra länder här. I Sverige finns å andra sidan ett ganska stort antal utbildningar som kan vara användbara om man vill arbeta som naturvägledare.

Här finns en översikt över utbildningar med anknytning till naturvägledning. För att den ska hållas uppdaterad behövs hjälp av er som är utbildningsanordnare. Genom att fylla i ett formulär om era utbildningar kan ni bidra till och uppdatera uppgifterna på dessa webbsidor. Det går även bra att kontakta CNV (cnv@slu.se) för att informera om utbildningar och om förändringar som bör göras i denna översikt. 

CNV.s utbud och utbildningar hittar du samlat på denna sida.

Folkhögskoleutbildningar

Det finns cirka 150 folkhögskolor i Sverige. Folkhögskolor ger inte några akademiska högskolepoäng men på vissa av folkhögskolornas kurser studerar man på eftergymnasial nivå och då ställs ofta samma förkunskapskrav som för högskolornas kurser. De folkhögskolekurser som berör naturvägledning skulle kunna delas in i följande grupper: guidning, turism och entreprenörskap, hantverk och friluftsliv.  

Dalslands folkhögskola

Äventyrsguide

En ettårig yrkesutbildning för den som vill arbeta med att guida människor på äventyr i naturen. Man lär sig förmedla upplevelser till besökare och gäster i den svenska naturen och kulturlandskapet. Det är en bred guide- och friluftsutbildning, och det ingår bl a grundläggande friluftsteknik som klädsel, matlagning ute, eldning och lägerbygge, entreprenörskap och natur- och kulturhistoria. Du kommer att lära dig att planera och förbereda arrangemang och guidningar, hantera grupper och stå för ett gott värdskap.

Läs mer om utbildningen här

Logga för utbildningsnormen för naturguiderUtbildningen är godkänd enligt
Utbildningsnormen för naturguider

 

 

Grebbestads folkhögskola

Allmän kurs, inriktning friluftsliv

Grebbestads folkhögskola erbjuder både allmänna och särskilda kurser. De allmänna kurserna vänder sig till den som behöver komplettera sina gymnasiebetyg. Du kan välja olika inriktningar, bland annat friluftsliv. man läser både teoretiska ämnen och studerar friluftsliv.  

Friluftsinriktning - kursida.

 

Klarälvdalens folkhögskola

Natur- och faunavård, 1 år

Natur- och faunavård är en praktisk naturvårdsutbildning för dig som drömmer om att jobba i och med naturen. Efter du läst natur- och faunavård kan du exempelvis arbeta med förvaltning och bevarande av djur och natur, inventeringar, praktisk naturvård, guidning och naturinformation. En stor del av utbildningen är förlagd utomhus, både under praktiska inventeringar, naturvårdsprojekt och guidningsövningar, men också under studiebesök, exkursioner och resor. De praktiska momenten varvas med lärorika teorimoment.

Läs mer om utbildningen

 

Malungs folkhögskola

Fjäll- och vildmarksledarlinjen

Omfattning: 1 år

Undervisningsmomenten är framför allt praktiska till sin karaktär och större delen av kursen sker ute i naturen.  Perioder med exkursioner och nära naturupplevelser på 3-4 veckor följs av turer på 1-2 veckor under hela kursåret. Arbetsformerna är friluftsliv, ledarskap, naturupplevelser, projektarbeten, exkursioner och olika friluftsaktiviteter. Kursdeltagarnas erfarenheter och önskemål påverkar till stor del detaljupplägget av kursen. 

Friluftsliv - fördjupning på distans

Individer eller små grupper som vill få möjlighet att djupdyka och fokusera på ett specifikt område inom friluftsliv och natur. Vid kursstart skapas egna kursplaner kopplade till friluftsliv, natur, miljö och kultur. 

Malungs folkhögskola.

 

Sjöviks folkhögskola

Friluftsliv - Hantverk - Ledarskap (FHL)

Omfattning: 1 eller 2 år på heltid

FHL vänder sig till dig som vill lära mer om friluftsliv, fördjupa dina kunskaper om naturen, lära dig tillverka redskap och utrustning för friluftsliv – med tonvikt på naturmaterial - samt förmedla det värdefulla i mötet med naturen.

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Företag inom friluftsliv och naturguidning, eget företagande. Skola, omsorg, fritid. 

E-post: FHL@sjovik.eu  

Utbildningens webbplats: Friluftsliv-Hantverk-Ledarskap.

Kvalificerad vägledare i friluftsliv (KVF)

Omfattning 2–3 terminer.

En eftergymnasial yrkesutbildning för ledare i traditionellt friluftsliv och hantverk. Utbildningen ska också ses som en fortbildning för verksamma pedagoger. Dokumenterad erfarenhet av friluftsliv och av ledarskap i friluftsliv är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Kursen består dels av ett gemensamt obligatoriskt innehåll och dels av självvalda projektarbeten där kursdeltagaren fördjupar sig inom ett eller flera specifika områden av friluftsliv och hantverk.

Efter avslutad kurs utfärdas ett kvalificeringsbevis. 

E-post: FHL@sjovik.eu

Utbildningens webbplats: Kvalificerad vägledare i friluftsliv.

FHL - Expeditionskurs

Omfattning: Normalt ca 6 månader, heltid

Expeditionskursen ger möjlighet till att under längre tid, leva och färdas i naturen. I kurstiden ingår förberedelser, färd och efterarbete. Kursen är fristående, men kan ses som en naturlig fortsättning på FHL år 1 eller som en del av år 2. Expeditionskursen genomförs i FHL:s anda och skall vara fri från företagssponsring.

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Företag inom friluftsliv och naturguidning, eget företagande. Skola, omsorg, fritid. 

Utbildningens webbplats: Expeditionskurs.

E-post: FHL@sjovik.eu

 

Sommenbygdens folkhögskola

Skogsguide

Den här 15 veckor långa kursen vänder sig till den som vill få mer kunskap om hur man kan utveckla sig som guide. Under fyra helgträffar träffas man fysiskt och utgår från Sommenbygdens folkhögskola i Tranås. Det är fem webbträffar och där emellan läser man på distans och gör uppgifter. Kursen innehåller följande delar: Guideteknik; Kommunikation och retorik; Friluftsmetodik; Matlagning ute; Riskanalys/HLR och förstahjälpen; Lagar och förordningar; Karta, kompass och GPS; samt Planera och genomföra en guidning.

Kursens webbsida.

 

Stensunds folkhögskola

Natur- och äventyrsguide - distans

Under utbildningen kommer man utveckla färdigheter som guide och få pröva på olika sätt att färdas i naturen samt hur man skapar en minnesvärd trygg upplevelse för sina gäster. Utbildningen syftar till att ge grunderna och förutsättningarna för att verka professionellt i naturturismbranschen. I utbildningen ingår följande teman: Hav; Kust- och skogslandskap; Naturguide och värdskap; Hälsa och rörelse; Vinter; Ledarskap; samt Företagande och marknadföring.

Läs mer om utbildningen här.

Logga för utbildningsnormen för naturguiderUtbildningen är godkänd enligt
Utbildningsnormen för naturguider

 

 

Tornedalens folkhögskola

Naturguideutbildning

Omfattning: 3 terminer, heltidsstudier

Naturguide – Basår syftar till att ge dig en bred grund för arbete inom naturturism och förbereder dig även för att kunna tillgodogöra dig specialiseringarna skolan erbjuder efter basåret; Natur och aktivitetsguide, Jaktguide eller Flugfiskeguide. Du kan även välja att endast gå basåret.

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Turismföretag, eget företag inom turism. Utbildningen utformas i samarbete med branschen.         

Naturguideutbildningens kurssida.

 

Västerbottens folkhögskola

Vill du lära dig friluftslivets grunder och vara mycket ute? Vill du veta hur friluftslivet hänger samman med hållbar utveckling? Här finns två fjälledarutbildningar, grund och yrke. 

Fjälledarutbildning grund, Storuman, 1 år

Fjälledarutbildning yrke, Storuman, 1 år

Logga för utbildningsnormen för naturguiderUtbildningen är godkänd enligt
Utbildningsnormen för naturguider

 

 

Åredalens folkhögskola

Fjäll och friluftsliv

På Åredalens folkhögskola kan du läsa allmän linje med inriktning fjäll och friluftsliv. Du ägnar 50 % av studietiden åt ditt profilval. I skolans närhet finns bland annat naturreservat, sjöar, skogar, kalfjäll, fågellokaler, liftanläggningar och skidspår. Utmärkta förutsättningar för friluftsliv! 

Kursens webbsida

Fjällguide

Fjällguide är en kurs för den som har erfarenhet och intresse av friluftsliv och vill ta det ett steg till genom att lära sig hur man leder andra på ett pedagogiskt, hållbart och säkert sätt. Delar i kursen är t ex ledarskap (inkl naturguidning), vattensäkerhet, vinterfriluftsliv och skidkunskap. Godkänd kurs enligt Fjälledarnormen.

Fjällguidekursens webbsida

 

Örnsköldsviks folkhögskola

Naturguide Höga Kusten

Omfattning: 1 år, heltidsstudier 

Målet efter fullgjord utbildning är att ha goda kunskaper om att vistas i naturen för en säker och behaglig upplevelse, både i grupp och som enskild person. Målet är också att idéer och tankar sprungen ur och omkring den kultur som naturen erbjuder ska få utlopp för att kunna omsättas i praktiken till företagsamhet. Under utbildningen läser man friluftsliv, pedagogik, marknadsföring, entreprenörskap, beteendevetenskap, ledarskap, naturgastronomi och natur/kultur/mat med lokal förankring. Utöver det blir man utbildad i naturguidning, vildmarkssäkerhet samt eget företagande. Studieresor sker till olika destinationer inom Höga Kusten.

Arbetgivare/uppdragsgivare efter utbildningen: Efter utbildningen beräknas man ha goda grunder för att driva ett företag inom upplevelseturism och natur.

Här är utbildningens webbsida.

Läs en artikel om utbildningen här.

Logga för utbildningsnormen för naturguiderUtbildningen är godkänd enligt
Utbildningsnormen för naturguider

 

 

Naturbrukskole- och gymnasieutbildningar

Inom gymnasieskolan finns utbildningar med inriktning mot både jord, skog, trädgård, naturvetenskap och vildmarksliv. På www.gymnasium.se kan du få en överblick över alla gymnasieutbildningar som finns och på www.naturbruk.se kan du få en överblick över naturbruksskoleutbildningar.

 

ForshagaAkademin

Äventyrsturismgymnasiet

Detta är utbildning för den brinner för äventyr i alla former och som i framtiden vill jobba med naturguidning, turism och företagande. På schemat finns, bland annat, äventyrsguidning, utomhusmatlagning, ledarskaps- och aktivitetskurser. Under utbildningen får man testa på bland annat fjällsäkerhet, teambuilding och äventyrsaktiviteter. 

Läs mer om utbildningen här

 

Marina Läroverket

Naturbruksprogrammet med inriktning marinbiologi

Omfattning: gymnasieutbildning, 3 år

Utbildningen är på gymnasienivå och ligger inom naturbruksprogrammet. Förutom naturguidning ingår bland annat marinbiologi, fiskevård, fartygsbefäl och entreprenörskap. Det ger eleverna förutsättning att jobba inom skärgårdsnäringen samtidigt som de får en grundläggande högskolebehörighet.

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Strömma kanal, Skärgårdsstiftelsen, båttaxi, turism, fiskevård, företag inom akvarieteknik, företag inom miljömätning.

Läs mer om utbildningen här.

 

Realgymnasiet

Naturbruksprogrammet Naturturism

Omfattning: 3 årig (heltid)

Här står ledarskap i fokus och du får utveckla din förmåga att leda, guida och handleda människor inom olika naturnära upplevelser och äventyrsaktiviteter. Utbildningen ger dig möjlighet till många olika certifieringar, bland annat för skidlärare, klätterinstruktör, kajakledare, MTB och livräddning.

Du har också möjlighet att bli certifierad naturguide och få ett yrkesbevis för professionella naturguider. Realgymnasiet samarbetar med de främsta inom branschen för att ge dig en värdefull utbildning och ett viktigt nätverk för framtiden. Bland samarbeten finns bland annat Skistar, Naturturismföretagen, Klättercentret och WildSweden.

Läs mer om utbildningen här.

Läs en artikel om utbildningen här.

Logga för utbildningsnormen för naturguiderUtbildningen är godkänd enligt
Utbildningsnormen för naturguider

 

 

Ryssbygymnasiet

Naturturism

Detta är en utbildning där man förbereds jobba inom naturturism, t ex genom att guida en grupp människor för kortare vandringar, på cykel i terräng eller på anlagda leder eller på vatten via kajak eller kanot. Det kan även innebära evenemang i form av prova-på aktiviteter, friluftsaktiviteter eller sportsliga arrangemang i olika miljöer. Man får på utbildningen möjlighet att träna förmågan att planera och genomföra aktiviteter såväl till fots, på cykel eller i kajak flera dagar varje vecka. Eleverna blir även förberedda på att arbeta året runt på skidanläggningar. 

Läs mer om utbildningen här.

 

Älvdalens utbildningscentrum

Naturbruksprogrammet naturturism

Omfattning: 3 år heltid

Turismen är en av Sveriges viktigaste basnäringar. På Älvdalens Utbildningscentrum har man i nära samarbete med branschen specialiserat sig på naturturism. Efter utbildningen kan man exempelvis starta eget företag inom besöksnäringen. Det finns tre så kallade utgångar att välja mellan: Natur- och äventyrsguide, Sportfiskeguide och Jakt- och fiskeguide.

Läs om utbildningen här.

Yrkeshögskoleutbildningar

Inom yrkeshögskolan finns två utbildningsformer, Yrkeshögskoleutbildning (YH) och Kvalificerad yrkesutbildning (KY). KY-utbildning, som funnits sedan mitten av 1990-talet, kan sägas vara YH-utbildningarnas föregångare och finns kvar under en övergångsfas. YH/KY är en eftergymnasial utbildningsform som berättigar till studiemedel. Utbildningar skapas där det finns arbetskraftsbehov. Undervisning kombineras kontinuerligt med lärande i arbetslivet under hela studietiden. Utbildningarna är mellan ett och tre år långa och avslutas med en yrkeshögskoleexamen (för KY kvalificerad yrkesexamen). Det finns knappt 700 utbildningar inom yrkeshögskolan inom ett brett register av utbildningsområden i hela landet. Många av utbildningarna finns inom teknik och tillverkning, ekonomi, vård, turism och restaurang. Det finns också utbildningar inom IT, bygg, lantbruk, skog och trädgård, media, livsmedel, transport, träindustri och ett antal mindre yrkesområden. På yrkeshögskolans webbplats kan utbildningarna sökas.

 

ForshagaAkademin

Fiske- och jaktguide

Fiske- och jaktguideutbildningen vänder sig till de som vill jobba inom den naturbaserade upplevelsenäringen. Eleverna får med sig kunskaper om fiske- och jaktmetoder, entreprenörskap, turism och företagsekonomi mm. Efter utbildningen kan man bland annat jobba som fiskeguide eller jaktguide beroende på vald inriktning, eller inom redskapshandeln. 

Läs mer om utbildningen här.

 

Hvilan Utbildning AB

Praktisk skogs- och naturvårdare

Detta är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning där du får du får fördjupande kunskaper inom bland annat ekologi, hur skogen och naturen fungerar och förhåller sig och du lära känna växter i naturen. Du får även en förståelse för hur skog och natur används som rekreationsområden och hur man, genom artkännedom och kunskap om växter och växtsystem, skapar den infrastruktur som krävs. Utbildningen ger dig även kompetenser om hur skogs- och naturvården är upplagd och organiserad, värdefulla kunskaper då du som praktisk skogs- och naturvårdare ska kunna läsa och förstå naturvårdsprogram – och bedöma och utföra nödvändiga åtgärder därefter. Som praktiskt skog- och naturvårdare kan du efter examen arbeta vid större naturreservat och nationalparker, som anställd eller genom upphandling (via egen verksamhet) på uppdrag av Länsstyrelsen. I utbildningen ingår kurser som kommunikation och informationsarbete. Kursen ger dig värdefull kompetens inom naturpedagogik, olika naturområden och naturguidning – vilket efter examen även ger dig möjlighet att kunna arbeta som naturguide.

Här är utbildningens webbplats

Universitetsutbildningar

I Sverige finns både universitet och högskolor. Skillnaden är att universitetet har rätt att utfärda examina på forskarutbildningsnivå. Universiteten och högskolorna är självständiga myndigheter, som själva bestämmer vilka utbildningar de vill ge och hur de ska läggas upp. Samma utbildning kan därför se ganska olika ut på två olika universitet och högskolor. 

Vissa högskolor drivs av andra aktörer än staten, till exempel av stiftelser eller föreningar. Utbildningar med anknytning till naturvägledning på universitet och högskolor finns både som program och kurser. En del kurser inom program kan läsas fristående.

I presentationen nedan har vi valt att dela upp materialet på utbildningar inom områdena natur- och kulturguidning,pedagogik, friluftsliv, natur och hälsa, landskap, turism, och kommunikation. Kursutbudet är stort och förändras snabbt. Den mest uppdaterade informationen finns på www.studera.nu. Där kan du själv skriva in sökord som natur, hälsa, miljöpsykologi....

Universitetsutbildningar inom natur- och kulturguidning

Dalarnas högskola

Inom ämnet kulturgeografi ges en kurs i management och tolkning av kultur- och naturarv. Läs mer om utbildningarna inom ämnet kulturgeografi.

Linköpings universitet

Linköpings universitet ger kurser inom det utomhuspedagogiska området, bland annat inriktade mot natur- och kulturvägledning. Forum för Utomhuspedagogik utgör en mötesplats för verksamma inom och utanför universitetet.  Läs mer om Forum för Utomhuspedagogik och utbildningar vid Linköpings universitet.

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet erbjuder kursen ”Skogen som upplevelse”. Kursen ges vid Institutionen för biologi och miljö.

Universitetsutbildningar inom pedagogik

Jönköping University

På Jönköping University finns två kurser i utomhuspedagogik. En om platsbaserat lärande och en med utgångspunkt från teckenkommunikation. Sök efter kurser i utomhuspedagogik här.

Läs en artikel om utbildningarna här.

Linköpings universitet

Linköpings universitet ger kurser inom det utomhuspedagogiska området, bland annat inriktade mot natur- och kulturvägledning. Forum för Utomhuspedagogik utgör en mötesplats för verksamma inom och utanför universitetet.  Läs mer om Forum för Utomhuspedagogik och utbildningar vid Linköpings universitet.

Luleå tekniska universitet

Här kan du läsa äventyrspedagogik. Kursen riktar sig till dig som vill arbeta utomhus på förskola, i skola eller på fritids.

Kursens webbsida

Umeå universitet

Umeå universitet ger kurser i utomhuspedagogik för människor som arbetar i förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år. Här kan man också läsa en sommarkurs, delvis förlagd i fjällmiljö.

Utomhuspedagogik, hållbar utveckling och naturvetenskap i förskola, fritidshem och grundskola

Sommarkurs utomhuspedagogik, naturvetenskap och matematik

Sommarkurs utomhuspedagogik och naturvetenskap

Universitetsutbildningar inom friluftsliv

Linnéuniversitetet

Här kan du läsa program och flera kurser kring friluftsliv, fysisk aktivitet och hälsa. Läs mer om Linnéuniversitetets utbildningar 

Universitetsutbildningar inom natur och hälsa

Linnéuniversitetet

Här kan du läsa det idrottsvetenskapliga programmet ”Fysisk aktivitet - hälsa – friluftsliv”. Läs mer om Linnéuniversitetets utbildningar

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU håller i utbildningar inom hälsa-utomhus-trädgårdsområdet.  T ex om hälsoträdgårdar och trädgårdsterapi. Läs mer om SLU:s utbildningar här.

Universitetsutbildningar inom landskap

Göteborgs universitet

Här kan du läsa programmet ”Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk” där man lär sig att utveckla, sköta och vårda värdefulla landskapsmiljöer. Fokus ligger på bebyggelsenära miljöer samt kultur- och naturlandskap. Programmet ges vid Institutionen för kulturvård.

Högskolan Kristianstad

På Högskolan i Kristianstad kan du läsa landskapsvetarprogrammet. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med framtida utmaningar som rör miljökommunikation och den allmänna förståelsen för vår miljö. Du lär dig att förmedla naturupplevelser till en bred publik och du utvecklar din kommunikativa kompetens. Landskapsvetarprogrammets webbsida.

Läs en artikel om utbildningen här.

Sveriges lantbruksuniversitet

På SLU kan du läsa landskapsarkitektsprogrammet. Ett kreativt yrke där man påverkar människors livsmiljö. Ett program som påminner om landskapsarkitektsprogrammet är landskapsingenjörsprogrammet. Där fokuserar man mer på förvaltning och ekonomi än på design. Läs mer om SLU:s utbildningar här.

Universitetsutbildningar inom turism

Högskolan Dalarna

Inom ämnet kulturgeografi ges ett masterprogram på engelska i hållbar turismutveckling. Läs mer om utbildningar inom ämnet kulturgeografi.

Karlstads universitet

Vid Karlstads universitet kan du läsa Turismprogrammet 180hp och ta ut en filosofie kandidatexamen i Turismvetenskap. Du kan även läsa Turismvetenskap som fristående kurser motsvarande 90hp. Kurserna inkluderar bland annat Natur- och kulturturism, 7,5hp och Planering och hållbar turism, 7,5hp.

Mittuniversitetet

Här kan du läsa kursen ”Hållbar natur- och kulturturism”. Den ges som fristående kurs inom ämnet turismvetenskap.  Mittuniversitetet har fler relaterade program och kurser du kan läsa.

Umeå universitet

Umeå universitet kan du läsa Turismprogrammet och flera kurser inom turism.

Universitetsutbildningar inom kommunikation

Göteborgs universitet

Här kan du läsa kursen ”Kunskapsförmedling och kommunikation för naturvårdsbiologer”. Kursdeltagarna får lära sig att förmedla kunskaper, väcka intresse och argumentera för ekologi och naturvård. Kursen ger de pedagogiska redskapen för att undervisa om ekologi och naturvård för allmänheten, guida grupper ute i naturen, kommunicera och hantera konflikter. Kursen ges vid Institutionen för biologi och miljövetenskap.

Högskolan i Gävle

På Högskolan i Gävle kan du läsa kurser i miljöpsykologi.

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU ger flera kurser i miljökommunikation, som handlar om kommunikationens betydelse för och roll i miljöarbete och naturresurshantering.

Utbildningar hos studieförbund

Via de 10 studieförbund som finns i Sverige finns möjlighet att starta studiecirklar inom en mängd ämnen. Säkerligen också inom naturvägledning. Vilka är våra studieförbund? Kika in och läs om dem på Folkbildningsförbundets webbplats.

Studiefrämjandet

Studiefrämjandet har en riktad studiecirkelhandledning för naturguider. Handledningen heter Guiden för naturguiden. Kontakta ditt lokala studiefrämjandekontor för att få tillgång till den och starta en studiecirkel. 

Genom Studiefrämjandet hålls utbildningar för flera av förbundets medlemsorganisationer, t ex inom naturguidning och värdskap.

Studiefrämjandets webbplats.

 

Utbildningar hos andra organisationer

Många organisationer, knutna till såväl universitet och högskolor som samhället i övrigt, erbjuder fortbildning för yrkesverksamma eller andra engagerade i frågor som i varierande grad berör naturvägledning. Här ges endast ett litet axplock:

 

Friluften

Friluften erbjuder utbildningar inom utomhuspedagogik och friluftsliv. Här finns också tips på olika aktiviteter. Läs mer om Friluftens verksamhet.  

 

Friluftsakademin

Under namnet Friluluftsakademin samlar Friluftsfrämjandet sin breda utbildningsverksamhet. Läs mer här.

 

Hopajola

Organisationen arbetar med naturvård och naturvägledning i Örebro län. Som en del av sin verksamhet utbildar de naturguider. Läs mer här.

 

Nationellt centrum för biologi och bioteknik

Hos Nationellt Centrum för biologi och bioteknik kan man beställa kurser som "Naturen runt förskolan" och "Berättelsen som pedagogiskt verktyg". Läs mer om utbildningarna på Nationellt Centrum för biologi och bioteknik. 

 

NCK - Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik

NCK är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv. De ger även utbildningar inom området. En återkommande kurs de håller heter Museologi och kulturarvspedagogik. Läs mer om deras kurser här.

 

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden erbjuder skogsbad, skogsterapi och certifierande utbildningar för dig som önskar guida andra till naturkontakt och ökat välbefinnande.

 

SveGuide

Svergies guideförbund har en utbildningsplan som omfattar ett gediget program med föreläsningar, självstudier, specialarbeten, presentationer och studiebesök som avslutas med examination och uppguidning. Läs mer om det här. Själva utbildningen hålls inte av SveGuide utan av lokala guideföreningar.

 

Svenska fjälledarorganisationen

Genom den Svenska fjälledarorganisationen kan man utbilda sig till internationell fjälledare (International Mountain Leader – IML). Läs mer om det här.

Utemaningen

Utemaningen anordnar utbildningar till Friskvårdsguide för dig som vill vägleda andra till välbefinnande i naturen. Läs mer om Utemaningen

 

 

Intervjuer med utbildare

CNV har intervjuat några av utbildarna. Genom några artiklar möter vi personerna bakom utbildningarna och lär oss samtidigt mer om deras verksamhet. Artiklarna togs fram genom ett Nordplus-projekt. Ta del av artiklarna här:

 

InHerit

EU-projektet InHerit handlade om att på europeisk nivå ta fram kompetensutveckling för yrkesverksamma naturvägledare. CNV deltog i projektet. Flera användbara publikationer för utbildare kom ut ur projektet. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv