Utbildningar i naturvägledning

Senast ändrad: 10 augusti 2017
fjallbild.jpg

Här finns en översikt över svenska utbildningar med anknytning till naturvägledning.

I Sverige finns det ett fåtal längre, renodlade utbildningar inom naturvägledning. Man kan jämföra med USA, där det finns över 100 lärosäten som erbjuder utbildning i interpretation/naturvägledning, eller med Danmark som haft den statliga Naturvejlederuddannelsen sedan 25 år. Däremot  finns i Sverige ett ganska stort antal utbildningar som kan vara användbara om man vill arbeta som naturvägledare.

Här finns en översikt över utbildningar med anknytning till naturvägledning. För att den ska hållas uppdaterad behövs hjälp av er som är utbildningsanordnare. Genom att fylla i ett formulär om era utbildningar kan ni bidra till och uppdatera uppgifterna på dessa webbsidor. Det går även bra att kontakta CNV direkt för att informera om olika utbildningar och förändringar som bör göras i denna översikt.   

Folkhögskoleutbildningar

Det finns cirka 150 folkhögskolor i Sverige. Folkhögskolor ger inte några akademiska högskolepoäng men på vissa av folkhögskolornas kurser studerar man på eftergymnasial nivå och då ställs ofta samma förkunskapskrav som för högskolornas kurser. De folkhögskolekurser som berör naturvägledning skulle kunna delas in i följande grupper: guidning, turism och entreprenörskap, hantverk och friluftsliv. 

 

Klarälvdalens folkhögskola

Turism och uteliv
Omfattning: 1.5 år - heltid. En eftergymnasial utbildning. Omfattar 3 terminer.

Utbildningen ger deltagaren en bred grund inom aktivitetsinriktad turism och uteliv. Efter avslutad och godkänd utbildning är deltagaren "Utelivsinstruktör". Man får kunskaper om turism/turismföretag, eget företagande, marknadsföring, kommunikation, värdskap och service, aktiviteter/events, projektledning, gruppledning och guidning, uteliv och naturupplevelser under alla årstider.

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Utbildningen är formad i samarbete med branschen och ger deltagaren kompetens för anställning i ett brett spektrum av funktioner och arbetsuppgifter inom turistnäringen.

Korta kurser

Klarälvdalens folkhögskola erbjuder även korta kurser inom olika områden, exempelvis instruktörsutbildningar inom flugfiske och mountainbike. Man kan också gå en naturguideutbildning på fem dagar. 

Klarälvdalens folkhögskola - hemsida

Kontaktuppgifter:

Lars Jonsson, lärare  

Telefon: 070-544 78 45
E-post: lars.jonsson@regionvarmland.se

Sjöviks folkhögskola

Friluftsliv - Hantverk - Ledarskap (FHL)

Omfattning: 1 eller 2 år på heltid

FHL vänder sig till dig som vill lära mer om friluftsliv, fördjupa dina kunskaper om naturen, lära dig tillverka redskap och utrustning för friluftsliv – med tonvikt på naturmaterial - samt förmedla det värdefulla i mötet med naturen.

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Företag inom friluftsliv och naturguidning, eget företagande. Skola, omsorg, fritid. Efter avslutad utbildning har man möjlighet att godkännas som kvalificerad vägledare inom friluftsliv. 

FHL - Expeditionskurs

Omfattning: Normalt ca 6 månader, heltid

Expeditionskursen ger möjlighet till att under längre tid, leva och färdas i naturen. I kurstiden ingår förberedelser, färd och efterarbete. Kursen är fristående, men kan ses som en naturlig fortsättning på FHL år 1 eller som en del av år 2. Expeditionskursen genomförs i FHL:s anda och skall vara fri från företagssponsring.

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Företag inom friluftsliv och naturguidning, eget företagande. Skola, omsorg, fritid. 

FLH kurshemsida

Kontaktuppgifter:

Sjöviks folkhögskola (expedition) tel 0226 – 678 00
Bo Weslien (lärare) tel 070-632 23 70
Katha Blank (lärare) tel 076 – 1033501

E-post: friluftsliv.sjovik@folkbildning.net


Storumans folkhögskola

Fjälledarutbildningen

Omfattning: heltid under 2 år. Fem terminer (två höst-, två vår/vinter- samt en sommartermin). Det ingår 9 veckors praktik, uppdelat på 6 vinter- och 3 sommarveckor samt ett längre projektarbete.

Fjälledarlinjen startade 1979 och har idag 20 utexaminerade klasser om 13-20 elever. Utbildningens syfte är att yrkesutbilda kompetenta guider inom friluftsliv och äventyrssporter. Terminerna är uppdelade i temaveckor som till största del bedrivs ute. I utbildningen ingår allt från ledarskap och meteorologi till klättring och turteknik. 

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Turistföretag, fjällstationer mm.

Allmän linje- inrikting fjäll och foto

Skolans placering mitt i fjällvärlden i södra Lappland ger dig goda möjligheter att skaffa kunskaper som är värdefulla när du ska vistas i skog och fjäll. Förutom utvecklade fotograferingskunskaper får du också kunskaper om människans påverkan på naturen och en inblick i det ekologiska samspelet.

Storumans folkhögskola - hemsida

Kontaktuppgifter:

Tel: 046 951-267 80​

E-post: info@fhsk.nu
 

Tornedalens folkhögskola

Naturguideutbildning

Omfattning: 1-2 år, heltidsstudier

Naturguide – Basår syftar till att ge dig en bred grund för arbete inom naturturism och förbereder dig även för att kunna tillgodogöra dig specialiseringarna skolan erbjuder efter basåret; Natur och aktivitetsguide, Jaktguide eller Flugfiskeguide. Du kan även välja att endast gå basåret.

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Turismföretag, eget företag inom turism. Utbildningen utformas i samarnete med branschen.         

Naturguideutbildningens kurshemsida

Kontaktuppgifter:

Helene Andersson (kursansvarig)

Tel: 0927-795 75

E-post: helene.andersson@tornedalen.se
  

Grebbestads folkhögskola

Allmän kurs, inriktning friluftsliv

Grebbestads folkhögskola erbjuder både allmänna och särskilda kurser. De allmänna kurserna vänder sig till den som behöver komplettera sina gymnasiebetyg. Du kan välja olika inriktningar, bland annat friluftsliv. Måndag till onsdag läser du teoretiska ämnen, torsdagar och fredagar ägnas åt friluftsliv.  

Friluftsinriktning - kurshemsida

Kontaktuppgifter: 

Gunnel Turpeinen: 0525-33095 
Patrik Engström: 0700-822610

E-post: info@grebbestads.fhsk.se
  

 

Malungs folkhögskola

Fjäll- och vildmarksledarlinjen

Omfattning: 1 år

Undervisningsmomenten är framför allt praktiska till sin karaktär och större delen av kursen sker ute i naturen. 
Perioder med exkursioner och nära naturupplevelser på 3-4 veckor följs av turer på 1-2 veckor under hela kursåret. Arbetsformerna är friluftsliv, ledarskap, naturupplevelser, projektarbeten, exkursioner och olika friluftsaktiviteter. Kursdeltagarnas erfarenheter och önskemål påverkar till stor del detaljupplägget av kursen. 

Friluftsliv - fördjupning på distans

Individer eller små grupper som vill få möjlighet att djupdyka och fokusera på ett specifikt område inom friluftsliv och natur. Vid kursstart skapas egna kursplaner kopplade till friluftsliv, natur, miljö och kultur. 

Kontaktuppgifter: 
Hannibal Thorsen, kursföreståndare 
E-post: hannibal.thorsen@folkbildning.net 
Tel: 0280 – 143 00, 070 - 519 16 25

Malungs folkhögskola - hemsida

 

Åredalens folkhögskola

Allmän kurs - Fjäll och friluftsliv

På Åredalens folkhögskola kan du läsa allmän linje med inriktning fjäll och friluftsliv. Du ägnar 50 % av studietiden åt ditt profilval. I skolans närhet finns bland annat naturreservat, sjöar, skogar, kalfjäll, fågellokaler, liftanläggningar och skidspår. Utmärkta förutsättningar för friluftsliv! 

Profilkurser och fristående kurser - fjäll och friluftsliv

Utöver den allmäna linjen kan man läsa fristående kurser, exempelvis en ledarutbildning inom fjäll och friluftsliv. Du kan också läsa kortare kurser som "bygga stigar" och "snöland". 

Åredalens folkhögskola hemsida

Kontaktuppgifter:

Tel: 0647-66 55 00 
E-post: info@aredalensfhsk.se

Naturbrukskole- och gymnasieutbildningar

Inom gymnasieskolan finns utbildningar med inriktning mot både jord, skog, trädgård, naturvetenskap och vildmarksliv. På www.gymnasium.se kan du få en överblick över alla gymnasieutbildningar som finns och på www.naturbruk.se kan du få en överblick över naturbruksskoleutbildningar.

Marina Läroverket

Naturbruksprogrammet med inriktning vattenbruk och marinbiologi

Omfattning: gymnasieutbildning, 3 år

Utbildningen är på gymnasienivå och ligger inom naturbruksprogrammet. Förutom naturguidning ingår bland annat marinbiologi, fiskevård, fartygsbefäl och entreprenörskap. Det ger eleverna förutsättning att jobba inom skärgårdsnäringen samtidigt som de får en grundläggande högskolebehörighet.

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Strömma kanal, Skärgårdsstiftelsen, båttaxi, turism, fiskevård, företag inom akvarieteknik, företag inom miljömätning.

Marina Läroverkets hemsida

Kontaktuppgifter:

Per Lindberg, Rektor

Tel: 08-50653201

E-post: per.lindberg@klartskepp.se

Realgymnasiet

Äventyrsturism

Omfattning: 3 årig (heltid)

Utbildningen ger en bred grund kring ledarskap ur ett friluftslivs- och guideperspektiv. Det första året ger grundkunskaper i teambildning och en god förståelse inom kommunikation. Under utbildningens andra år utvecklar eleverna sitt ledarskap och man får tillfälla att fördjupa sig inom någon äventyrssport. Det sista året ligger fokus på att man ska utvecklas som entreprenör och egen företagare. 

Exempel på arbetsgivare/uppdragsgivare som man kan arbeta åt efter utbildningen: fjällanläggningar, rese- och eventföretag, Naturum, aktivitetsföretag och friluftsbutiker m.m. Utbildningen ger även möjlighet till grundläggande högskolebehörighet.

Realgymnasiets hemsida

Kontaktuppgifter:

Per-Erik Lorentzon, gymnasiechef
Tel. 011-19 42 04
E-post: per-erik.lorentzon@realgymnasiet.se

  

Vildmarksgymnasiet i Unnaryd

Naturbruksprogrammet
Omfattning: 3 år, helfart

Inom naturbruksprogrammet kan man välja tre olika inriktningar; jakt- och viltvård, fiske och vattenvård och vildmarksliv. Det finns också en yrkesfiskeutbildning i sötvatten. Vildmarksgymnasiet är den enda skolan i Europa som erbjuder detta. 

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: Detaljhandel friluftsliv, jakt & fiske, naturturismföretag, skolor, naturskolor och föreningar.

Naturbruksprogrammets hemsida

Barn- och fritidsprogrammet - inriktning pedagogiskt arbete
Omfattning: 3 år, helfart

En barn- & fritidsutbildning som syftar till att utbilda barnskötare med utomhuspedagogisk kunskap och erfarenhet. I utbildningen ingår 15 veckors arbetsplatsförlagd praktik. 

Arbetsgivare/uppdragsgivare som man beräknas kunna arbeta åt efter utbildningen: förskolor, skolor, naturskolor, föreningar, naturturismföretag

Barn- och fritidsprogrammets hemsida

Restaurang och livsmedel

2014 startar Vildmarksgymnasiet en ny utbildning inom restaurang och livsmedel. Utbildningen fokuserar på nordiska smaker och matupplevelser. Man lär sig att ta till vara råvaror från våra skogar och sjöar. 

Vildmarksgymnasiets hemsida

Kontaktuppgifter Vildmarksgymnasiet:

Juha Rankinen, rektor

Tel: 0345-184 31, 0733-718033

E-post: juha.rankinen@hylte.se

  

Älvdalens utbildningscentrum

Naturbruksprogrammet naturturism
Omfattning: 3 år heltid

Turismen är en av Sveriges viktigaste basnäringar. På Älvdalens Utbildningscentrum har man i nära samarbete med branschen specialiserat sig på naturturism. Efter utbildningen kan man exempelvis starta eget företag inom besöksnäringen. Det finns tre så kallade utgångar att välja mellan: Natur- och äventyrsguide, Sportfiskeguide och Jakt- och fiskeguide.

Älvdalens utbildningscentrum - hemsida

Kontaktuppgifter: 
Tel: 0251-597000
E-post: info@alvdalen.com 

ForshagaAkademin

ForshagaAkademin erbjuder gymnasieutbildningar inom områdena sportfiske och viltvård. 
Efter utbildningen kan man till exempel arbeta som guide, turismentreprenör eller egen företagare. Man har också möjlighet att läsa vidare till exempelvis marinbiolog. 

ForshagaAkademins hemsida

Kontaktuppgifter: 
Tel: 054-53 61 00
E-post: info@forshagaakademin.se

Yrkeshögskoleutbildningar

Inom yrkeshögskolan finns två utbildningsformer, Yrkeshögskoleutbildning (YH) och Kvalificerad yrkesutbildning (KY). KY-utbildning, som funnits sedan mitten av 1990-talet, kan sägas vara YH-utbildningarnas föregångare och finns kvar under en övergångsfas. YH/KY är en eftergymnasial utbildningsform som berättigar till studiemedel. Utbildningar skapas där det finns arbetskraftsbehov. Undervisning kombineras kontinuerligt med lärande i arbetslivet under hela studietiden. Utbildningarna är mellan ett och tre år långa och avslutas med en yrkeshögskoleexamen (för KY kvalificerad yrkesexamen). Det finns knappt 700 utbildningar inom yrkeshögskolan inom ett brett register av utbildningsområden i hela landet. Många av utbildningarna finns inom teknik och tillverkning, ekonomi, vård, turism och restaurang. Det finns också utbildningar inom IT, bygg, lantbruk, skog och trädgård, media, livsmedel, transport, träindustri och ett antal mindre yrkesområden. På yrkeshögskolans webbplats kan utbildningarna sökas.

 

ForshagaAkademin

Fiske- och jaktguide

Fiske- och jaktguideutbildningen vänder sig till de som vill jobba inom den naturbaserade upplevelsenäringen. Eleverna får med sig kunskaper om fiske- och jaktmetoder, entreprenörskap, turism och företagsekonomi mm. Efter utbildningen kan man bland annat jobba som fiskeguide eller jaktguide beroende på vald inriktning, eller inom redskapshandeln. 

Kontaktuppgifter:

ForshagaAkademins hemsida
Tel: 054-53 61 00
E-post: info@forshagaakademin.se

  

Lapplands Lärcentra

Naturturismutvecklare, 200 YH-poäng

Denna utbildning riktar sig till de som vill arbeta med att sy ihop, paketera och marknadsföra natur- och kulturupplevelser. Utbildningen har fokus på innovativ produktutveckling och genomförs i samarbete med näringslivet samt erbjuder verkliga fallstudier och teori varvat med praktiska inslag. Under sex separata kursveckor samlas studenterna på en plats för att genomföra praktiska kursmoment, studiebesök hos turistföretagare med deltagande i aktiviteter samt exkursioner till olika naturområden. Utbildningen innehåller även sex veckors praktik hos ett företag. Övriga delar av utbildningen ges i vid Lapplands Lärcentra i Jokkmokk samt via distansteknik till distansorterna Gällivare, Kiruna, Pajala och Piteå. Efter utbildningen ska den studernade kunna bli anställd på ett turisföretag eller en boendeanläggning, eller som egenföretagande entreprenör.

Kontaktuppgifter

Hemsida

Lapplands lärcentra facebookgrupp

 

Älvdalens Utbildningscentrum AB

Fjäll- och äventyrsledare

Den utexaminerade skall, för olika målgrupper, kunna leda och arbeta med förberedelser och genomförande av mindre och större arrangemang inom äventyrsturism och naturupplevelser. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som skidlärare, fjälledare, forsränningsguide, kajak- eller mountainbikeguide.

Kontaktuppgifter: 

Älvdalens utbildningscentrums hemsida
Tel: 0251-597000
E-post: info@alvdalen.com 

Universitetsutbildningar

I Sverige finns både universitet och högskolor. Skillnaden är att universitetet har rätt att utfärda examina på forskarutbildningsnivå. Universiteten och högskolorna är självständiga myndigheter, som själva bestämmer vilka utbildningar de vill ge och hur de ska läggas upp. Samma utbildning kan därför se ganska olika ut på två olika universitet och högskolor. 

Vissa högskolor drivs av andra aktörer än staten, till exempel av stiftelser eller föreningar. Utbildningar med anknytning till naturvägledning på universitet och högskolor finns både som program och kurser. En del kurser inom program kan läsas fristående.

I presentationen nedan har vi valt att dela upp materialet på utbildningar inom områdena natur- och kulturguidning,pedagogik, friluftsliv, natur och hälsa, landskap, turism, och kommunikation. Kursutbudet är stort och förändras snabbt. Den mest uppdaterade informationen finns på www.studera.nu. Där kan du själv skriva in sökord som natur, hälsa, miljöpsykologi....
  

Universitetsutbildningar inom natur- och kulturguidning

 
Sveriges lantbruksuniversitet
Centrum för naturvägledning ger kursen Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs. På utbildningen får du verktyg att analysera naturvägledningens metoder och tillfälle att tillämpa metoder för kommunikation, motivering och ledarskap.

Läs mer om CNVs kurs Naturvägledning för yrkesverksamma.

Vi ordnar också seminarier och kortare utbildningar. Läs mer under Aktuella aktiviteter.

Kontaktuppgifter:
Anders Arnell (kursansvarig): anders.arnell@slu.se, 018-672445
 
 
 
Umeå universitet
På Umeå universitet kan man läsa ett program i naturguidning.
Studenterna lär sig att förmedla kunskap om och väcka intresse för vår natur och vårt kulturarv. Det är en bred utbildning som ger kunskap i biologi, geologi, kulturhistoria, turism, säkerhet, ledarskap och entreprenörskap.
Programmet ges vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
Kontaktuppgifter: Hans Ivarsson (programansvarig): hans.ivarsson@emg.umu.se, 090-7866312
 
 
Linnéuniversitetet
Linnéuniversitetet erbjuder både en grundkurs och en fortsättningskurs i naturupplevelseguidning. Grundkursen ger grundläggande kunskaper i geologi, botanik/zoologi, ekologi och kulturlandskap. I fortsättningskursen får man tillämpa sina kunskaper och själv prova på att till exempel arrangera guidningar och producera informationsmaterial. De ger också kursen ”Skogen som upplevelse”.
Kurserna ges vid Institutionen för biologi och miljö.
Kontaktuppgifter:
Geoffrey Lemdahl (naturupplevelseguidning): geoffrey.lemdahl@lnu.se, 0480-446175
Claes-Göran Alriksson (Skogen som upplevelse): claes-goran.alriksson@lnu.se
 
 
Linköpings universitet
Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU) är en del av Linköpings universitet. De ger kurser speciellt inriktade mot natur- och kulturvägledning.
Läs mer om Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik.
Kontaktuppgifter: Anders Szczepanski (enhetschef): anders.szczepanski@liu.se, 013-28 19 91, 070 975 6803
Kurser i natur- och kulturvägledning ges även i samarbete med Friluften.
Kontaktuppgifter: info@friluften.se, 0531-120 80
 
 
 Umeå universitet
 Här kan man läsa Kulturentreprenörsprogrammet och Programmet för museer och kulturarv. Hur och varför förmedlar man kunskap om natur- och kulturmiljöer? Här ges också kursen ”Att tillgängliggöra kulturarv”.
Utbildningarna ges på Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
Kontaktuppgifter: Susanne Holst (studierektor): susanne.holst@kultmed.umu.se, 090-7866979
 
 
Dalarnas högskola
Inom ämnet kulturgeografi ges en kurs i management och tolkning av kultur- och naturarv.
Läs mer om utbildningarna inom ämnet kulturgeografi.
Kontaktuppgifter: Susanna Heldt Cassel (ämnesansvarig): shc@du.se, 023-77 85 31
 

Universitetsutbildningar inom pedagogik

 
Umeå universitet
Umeå universitet ger kurser i utomhuspedagogik för människor som arbetar i förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år. Här kan man också läsa en sommarkurs, delvis förlagd i fjällmiljö.
Kurserna ges vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
Kontaktuppgifter: Lars Henningson (kursansvarig) lars.henningson@umu.se, 090-7867129
 
 
Linköpings universitet
Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) är en del av Linköpings universitet.  De erbjuder ett tvåårigt masterprogram i pedagogik där man kan välja utomhusdidaktisk inriktning. Du kan även välja att bara läsa ett år. Det finns också ett ettårigt program som ges på engelska. Delar av programmen kan läsas som fristående kurser.
Du kan läsa fristående pedagogikkurser inom områdena matte, NO, slöjd och språk, liksom ämnesintegrerade kurser. Externa uppdragsgivare kan köpa särskilda uppdragskurser, exempelvis en kurs i marinpedagogik. Det finns även sommarkurser. 
Läs mer om Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik.
Kontaktuppgifter: Anders Szczepanski (enhetschef): anders.szczepanski@liu.se, 013-28 19 91, 070 975 6803
 
Friluften erbjuder kurser i bland annat mötesteknik för uterummet och en inspirationsdag för den som vill arbeta med utomhuspedagogik. Det finns också en speciell kurs för dig som vill arbeta med matematik utomhus.
Kontaktuppgifter: info@friluften.se, 0531-120 80
 
 
Luleå tekniska universitet
Här kan du läsa äventyrspedagogik. Kursen riktar sig till dig som vill arbeta utomhus på förskola, i skola eller på fritids. Du som arbetar som specialpedagog eller med äldre kan även läsa kursen ”Naturens och trädgårdens pedagogiska betydelse för lärande, hälsa och välbefinnande”.

Kurserna ges vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Kontaktuppgifter:
Sven-Gunnar Furmark (äventyrspedagogik), sven-gunnar.furmark@ltu.se, 0920-49 16 53
Gunnel Lidström-Öhman (naturens och trädgårdens betydelse), gunnel.lidstrom-ohman@ltu.se, 0920-49 24 77
 
 
Högskolan i Gävle
På Högskolan i Gävle kan du, som en del i förskollärarprogrammet, läsa kursen ”Natur, miljö och utomhuspedagogik”.
Läs mer om förskollärarprogrammet.
Kontaktuppgifter: Gunilla Nylund (utbildningsledare): gnd@hig.se
 
 
Sveriges Lantbruksuniversitet
Mattelab på Movium säljer ett kursprogram som riktar sig till pedagoger som arbetar med matematik. När matteuppgifterna utövas utomhus under lekfulla former öppnar eleverna sig för nya sätt att ta till sig och testa kunskap.
Läs mer om Mattelabb.
Kontaktuppgifter: Torsten Kellander, torsten.kellander@slu.se 018-67 47 81, 0703-27 22 38
 

Universitetsutbildningar inom friluftsliv

 

Linnéuniversitetet

Här kan du läsa programmet ”Fysisk aktivitet, hälsa och friluftsliv”. Linnéuniversitetet erbjuder även kurser som ”Friluftsliv och äventyrsidrott” och ”Ledarskap och säkerhet inom friluftsliv”.
Läs mer om Linnéuniversitetets utbildningar 
Kontaktuppgifter (expedition): studera@lnu.se, 0772-28 80 00
 
 
Linköpings universitet
I samarbete med ”Friluften” ges sommarkursen Friluftsliv, fysiologi och lärande. Den är en kurs i utomhuspedagogik som ska ge grundläggande färdigheter så att du kan känna dig trygg när du arbetar utomhus.
Kontaktuppgifter (växel): info@friluften.se, 0531-120 80. http://www.friluften.se
 

Universitetsutbildningar inom natur och hälsa

 
Göteborgs universitet
På ”Museion” (en del av Institutionen för globala studier) kan du läsa kursen ”Hälsa: Natur, kultur och livsrytm” som fokuserar på naturens och kulturens betydelse för hälsan.
Kontaktuppgifter: johan.wedel@globalstudies.gu.se och annelie.sjolander-lindqvist@globalstudies.gu.se 
 
 
Luleå tekniska universitet
Här ges kursen ”Naturens och trädgårdens pedagogiska betydelse för lärande, hälsa och välbefinnande” för dig som arbetar som specialpedagog eller med äldre.
Kursen ges vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
Kontaktuppgifter: Gunnel Lidström-Öhman (kursansvarig), gunnel.lidstrom-ohman@ltu.se, 0920-49 24 77
 
 
Linnéuniversitetet
Här kan du läsa det idrottsvetenskapliga programmet ”Fysisk aktivitet - hälsa – friluftsliv”
.
Läs mer om Linnéuniversitetets utbildningar
Kontaktuppgifter: Jonas Ahnesjö (programansvarig): Jonas.ahnesjo@lnu.se
 
 
Sveriges lantbruksuniversitet
SLU ger magisterprogrammet Natur, hälsa och trädgård för dig som vill ha en spetskompetens inom miljöpsykologi. De ingående kurserna kan även läsas fristående. Utöver magisterprogrammet ger institutionen kurser som handlar om hälsoträdgårdar och trädgårdsterapi. 
 
Kontaktuppgifter: Mats Gyllin (programstudierektor): mats.gyllin@slu.se, 040-415537
 

Universitetsutbildningar inom landskap

 
Göteborgs universitet
Här kan du läsa programmet ”Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk” där man lär sig att utveckla, sköta och vårda värdefulla landskapsmiljöer. Fokus ligger på bebyggelsenära miljöer samt kultur- och naturlandskap.
Programmet ges vid Institutionen för kulturvård.
Kontaktuppgifter (expedition): conservation@conservation.gu.se, 031- 7864701
 
 
Högskolan Kristianstad
På Högskolan i Kristianstad kan du läsa landskapsvetarprogrammet. Det handlar om varför det nutida landskapet ser ut som det gör och vilka scenarier det finns för framtidens landskap. Du kan också läsa en kurs i landskapspsykologi, som handlar om vilken betydelse har landskapet för dina sinnen, behov och upplevelser
Utbildningarna ges vid Sektionen för lärande och miljö.
Kontaktuppgifter (expedition): lm@hkr.se, 044-203200 
 
 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
På SLU kan du läsa landskapsarkitektsprogrammet. Ett kreativt yrke där man påverkar människors livsmiljö. Ett program som påminner om landskapsarkitektsprogrammet är landskapsingenjörsprogrammet. Där fokuserar man mer på förvaltning och ekonomi än på design.  
Programmen ges vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.
Länkar till alla SLU:s program på grundnivå hittar du här. 
 
 

Universitetsutbildningar inom turism

 
 Göteborgs universitet
Kursen "Ekoturism och marknadsföring för naturvård" ger översiktlig kunskap om naturorienterad turism och marknadsföring, och fördjupad kunskap om ekoturism och marknadsföring med anknytning till naturvård och hållbar utveckling.
Kursen ges vid Institutionen för biologi och miljövetenskap.
Kontaktuppgifter: Peter Gulz (studievägledare), education@biology.gu.se, 031-7862524 eller 031-7862526
 
 
Linköpings universitet
I Linköping kan du läsa ett turistprogram inriktat mot kulturarv och naturmiljö. Utbildningen innehåller även kurser i turismanalys och praktiskt inriktade kurser i turistiskt arbete.
Programmet ges vid den filosofiska fakulteten.
Kontaktuppgifter (kursansvarig): Anna Ahlgren, anna.ahlgren@liu.se, 013-28 18 79
 
Vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur kan du läsa den fristående kursen ”Turismens natur och kultur” . Där studeras den process som formar kultur- och naturarven, med särskild inriktning på turismrelevanta frågor.
 
I samarbete med Friluften ger Linköpings universitet även en kurs i ledarskap och upplevelseproduktion. Kontaktuppgifter (växel): info@friluften.se, 0531-120 80
 
 
Luleå tekniska universitet
Här kan man läsa ett program i upplevelseproduktion. Den vänder sig till dig som vill jobba som projektledare eller producent inom kulturella och kreativa näringar. Utbildningen sker i en miljö för konstnärliga och kreativa utbildningar där du möter och kan samverka med studenter från bland annat dans, musik, teater, mediedesign samt radio- och TV produktion.
Läs mer om programmet i upplevelseproduktion.
Kontaktuppgifter: Krister Efverström (programansvarig) krister.efverstrom@ltu.se, 0911-72723
 
 
Karlstads universitet
Här kan man läsa kursen ”Natur- och kulturresurser (hållbara) för turism" (15hp) inom turismprogrammet eller motsvarande kurs på distans ”Turismens natur- och kulturresurser, distans II” (15hp). Båda ges vid Institutionen för Geografi, medier och kommunikation.
Kontaktuppgifter:
Cecilia Möller (kursansvarig): cecilia.moller@kau.se 054-700 13 70;
Anette Höljö Polleryd (kursadministratör): anette.polleryd@kau.se, 054-700 12 88
 
 
Mittuniversitetet
Här kan du läsa kursen ”Hållbar natur- och kulturturism”. Den ges som fristående kurs inom ämnet turismvetenskap.  Mittuniversitetet har fler relaterade program och kurser du kan läsa.
Kontaktuppgifter (expedition): huvkontakt@miun.se
 
 
Högskolan Dalarna
Inom ämnet kulturgeografi ges ett masterprogram på engelska i hållbar turismutveckling.
Läs mer om utbildningar inom ämnet kulturgeografi.
Kontaktuppgifter: Susanna Heldt Cassel (ämnesansvarig): shc@du.se, 023-77 85 31
 
 
Högskolan i Halmstad
Här ges programmet ”Hållbar turismutveckling”
. Du får lära dig att levandegöra våra kulturskatter och göra den svenska naturen tillgänglig för besökare från världens alla hörn – på ett hållbart sätt.
Programmet ges på enheten för humaniora.
Kontaktuppgifter: Hugo Palmsköld (programansvarig): Hugo.Palmskold@hh.se, 035 16 72 19, 070-570 04 81
 
 
Linnéuniversitetet
Att skapa unika upplevelser utifrån det lokalt specifika har blivit ett allt viktigare medel för att locka besökare, företag och nya invånare. Det tar man fasta på i kursen upplevelseproduktion.
Kursen ges som fristående kurs inom ämnet kulturgeografi.
Kontaktuppgifter: Susanne Johansson (lektor), susanne.v.johansson@lnu.se, 0480-44 64 89, 0707-13 51 27
 
 
Umeå universitet
På Umeå universitet kan du läsa kursen ”Turism och naturresurser”. Den ges vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
Kontaktuppgifter Hans Ivarsson (lektor), hans.ivarsson@emg.umu.se, 090 786 63 12
 

 

Universitetsutbildningar inom kommunikation

 
Högskolan i Gävle
På Högskolan i Gävle kan du läsa kurser i bland annat miljökommunikation och miljöpsykologi.
 
 
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Kristianstad erbjuder en biologutbildning med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle. Den ges vid Sektionen för lärande och miljö.
Kontaktuppgifter: Gunnar Gunnarsson (programansvarig): gunnar.gunnarsson@hkr.se, 044-203451
 
 
Sveriges lantbruksuniversitet
SLU ger flera kurser i miljökommunikation, som handlar om kommunikationens betydelse för och roll i miljöarbete och naturresurshantering.
 
Kontaktuppgifter: Elin Ångman, programstudierektor, elin.angman@slu.se, 018-67 17 47
 
 
Göteborgs universitet
Här kan du läsa kursen ”Kunskapsförmedling och kommunikation för naturvårdsbiologer”. Kursdeltagarna får lära sig att förmedla kunskaper, väcka intresse och argumentera för ekologi och naturvård. Kursen ger de pedagogiska redskapen för att undervisa om ekologi och naturvård för allmänheten, guida grupper ute i naturen, kommunicera och hantera konflikter. 
Kursen ges vid Institutionen för biologi och miljövetenskap.
Kontaktuppgifter: Peter Gulz (studievägledare), education@biology.gu.se, 031-7862524 eller 031-7862526 
 

Utbildningar hos studieförbund

Det finns flera studieförbund och tillsammans har de ett stort utbud utbildningar. En ingång till deras verksamhet är Folkbildningsförbundets hemsida

 

Studiefrämjandet

Studiefrämjandet ordnar en mängd kurser runt om i landet, bland annat om djur och natur.

Sök utbildningar på Studiefrämjandets hemsida.

 

Folkuniversitetet

Liksom Studiefrämjandet ordnar Folkuniversitetet kurser i hela landet, bland annat inom ämnesområdet miljö och natur. 

Sök utbildningar på Folkuniversitetets hemsida.

Utbildningar hos andra organisationer

Många organisationer, knutna till såväl universitet och högskolor som samhället i övrigt, erbjuder fortbildning för yrkesverksamma eller andra engagerade i frågor som i varierande grad berör naturvägledning. Här ges endast ett litet axplock:

 

Friluften

Friluften erbjuder utbildningar inom utomhuspedagogik och friluftsliv. Här finns också tips på olika aktiviteter. 

Läs mer om Friluftens verksamhet.  

 

Nationellt Centrum för biologi och bioteknik

Hos Nationellt Centrum för biologi och bioteknik kan man beställa kurser som "Naturen runt förskolan" och "Berättelsen som pedagogiskt verktyg". 

Läs mer om utbildningarna på Nationellt Centrum för biologi och bioteknik. 

 

NCK

Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik (NCU) är en del av Linköpings universitet. De ger kurser speciellt inriktade mot natur- och kulturvägledning, utomhuspedagogik på grundläggande nivå och mastersnivån (avancerad eller kvalificerad nivå), svenskt och internationellt program ges.

Läs mer om utbildningarna på NCKs hemsida

Ekoturismskolan

Ekoturismföreningen har publicerat "ekoturismskolan" där du som ekoturismarrangör kan få goda råd. Länk till ekoturismskolan. 

 

Utebildarna

Utebildarna anordnar bland annat konferenser utomhus och håller föreläsningar. De arbetar med affärsutveckling med naturen som arena. 

Läs mer om Utebildarna

 

Utbildning inom ideella organisationer för ideellt arbete med naturvägledning

För dig som vill arbeta ideellt med naturvägledning finns ett stort utbud av ledarutbildningar hos de ideella organisationerna. Det gäller till exempel FriluftsfrämjandetSvenska turistföreningenScouterna och Naturskyddsföreningen.


Kontaktinformation
Sidansvarig: cnv@slu.se