Marie samordnar och inspirerar

Senast ändrad: 12 oktober 2023
Foto på Marie Stenseke.

Marie Stenseke leder sedan hösten 2022 SLU:s tvärvetenskapliga satsning Interdisciplinary Academy (IDA). Marie är professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet och prodekan på Handelshögskolan. Hon har ett starkt engagemang i att underlätta och stimulera interaktion mellan forskare som korsar gränslandet mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Funderar du på att söka till IDA nästa omgång? Marie bidrar gärna som bollplank för frågor och funderingar.

Kontakta Marie på e-post marie.stenseke@slu.se

Intervju för Mistra hösten 2023: Marie Stenseke fajtas för mer tvärvetenskaplig forskning 

Läs mer om Marie: Intervju inför starten av IDA hösten 2022


Kontaktinformation