Marie samordnar och inspirerar

Senast ändrad: 14 april 2023
Foto på Marie Stenseke.

Marie Stenseke leder sedan hösten 2022 SLU:s tvärvetenskapliga satsning Interdisciplinary Academy (IDA). Marie är professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet och prodekan på Handelshögskolan. Hon har ett starkt engagemang i att underlätta och stimulera interaktion mellan forskare som korsar gränslandet mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Funderar du på att söka till IDA 2023-2024? Marie bidrar gärna som bollplank för frågor och funderingar.

Kontakta Marie på e-post marie.stenseke@slu.se

Läs mer om Marie: Intervju inför starten av IDA hösten 2022


Kontaktinformation