Välkommen att kontakta oss

Senast ändrad: 10 januari 2023

Kansli
SLU Meny
Box 234
532 23 Skara
Besöksadress: Gråbrödragatan 7, Skara

Telefon: 0511-670 00
E-post: menyinfo@slu.se
     
Operativ ledning 
Marie Andreasson

Utbildningsledare
Maria Lingaas

Kommunikatör               
Anna-Karin Johnson

Datapedagog
Therese Östrand

Frågor om fakturor
Jane Geismar