Frågor och svar

Senast ändrad: 21 juni 2023
tecknad gubbe lutar sig mot frågetecken

Har du en fråga? Du är troligen inte ensam. Här hittar du svaren på de vanligaste.

Avtal och faktura

Frågor och svar om avtal och fakturor

Hur länge har jag tillgång till kursen?

Normalt har du en månads tillgång till kursen, från det att du får dina inloggningsuppgifter. Under sommarsemestern, när vi har mindre bemanning har du dock tre månaders tillgång till kursen. För kursen Djuromsorg vid slakt enligt EG 1099/2009, gäller ett års tillgång.

Obs: När du är godkänd och ditt resultat är registrerat, avaktiveras din inloggning. 

 

Hur skickar ni fakturan?

Fakturan skickas normalt via post. Vi kan även maila fakturan om så önskas. Ange då e-postadress för fakturering på anmälningsformuläret.

Påminnelse skickas alltid via post. Efter en påminnelse går fakturan till inkasso.

Obs: företag och organisationer som har central fakturahantering ska ange en central faktureringsadress; post eller e-post.

 

När skickar ni fakturan?

SLU är en myndighet, med central fakturahantering. Vi skickar normalt ut fakturor varje vecka. Vid hel- och halvårsbokslut skickas inga fakturor ut.

Obs: 2024 skickas inga fakturor under veckorna 28, 29 och 30.

 

När skickar ni mitt kursintyg/kompetensbevis?

Ditt kursintyg/kompetensbevis skickas till dig via mail när fakturan är betalad. Om du har beställt snabbhantering mailas kompetensbeviset till dig inom en vecka efter godkänt slutquiz. 

 

Jag har betalat fakturan. Varför dröjer mitt kursintyg/kompetensbevis?

Ditt kursintyg/kompetensbevis skickas till dig via mail när fakturan är betalad. Det är 30 dagars kredit på fakturan, så om betalningen sker på sista betaldatum skickas kompetensbeviset efter detta.

Obs: SLU är en myndighet med central fakturahantering enligt särskilda rutiner. Det tar några dagar efter betalning innan vi får besked att fakturan är betald. 

Inloggning

Frågor och svar om inloggning

Hur får jag en inloggning?

Inloggning kommer via mail. När du registreras på kursen skickas ett automatiskt mail till dig: Finish registration. Ditt användarnamn (login) är din e-postadress (om du inte har en unik e-postadress får du ett annat användarnamn) och lösenordet får du själv välja. Du får också en inbjudan till själva kursen via ett automatiskt mail: Course invitation. Avsändare till dessa mail är: notifications(at)instructure.com.

Obs: Dubbelkolla i skräpposten om du inte har fått några mail.

När får jag en inloggning?

I regel får du din inloggning nästkommande vardag, med undantag för under semestertider då det kan ta lite längre tid. När du registreras på kursen skickas ett mail till dig Finish registration. Du får också en inbjudan till själva kursen via mail Course invitation. Alla kursregistreringar hanteras manuellt.

Var loggar jag in?

Det finns ett par olika vägar till inloggningen.

Via kursinbjudan:

 • I mailet med kursinbjudan finns en länk till inloggningssidan. Där kan du välja mellan "Logga in med SLU-användarnamn" (gäller studenter och anställda vid SLU, med AD-inloggning) eller "Logga in med e-post" (gäller övriga kursdeltagare).
 • Du ska välja "Logga in med e-post" för att komma till rätt inloggningsruta. Ditt användarnamn (login) är din e-postadress, men om du inte har en unik e-postadress får du ett annat användarnamn i mailet Finish registration

Via SLU Menys hemsida:

 • Du kan logga in via www.meny.se och "Logga in på din webbkurs". Då kommer du direkt till rätt inloggningsruta.

Accepera inte sammanslagning av användarkonton

Om flera personer är anmälda med samma mailadress kommer lärplattformen att fråga om dessa användarkonton ska slås ihop. Om användarkonton slås ihop kommer kursresultaten inte att kunna registreras på rätt person. Svara därför nej om du får en fråga om sammanslagning av användarkonton. 

 

Jag har glömt min inloggning. Hur gör jag?

Du kan själv uppdatera lösenordet om du skulle glömma det. Gå till www.meny.se och klicka på "Logga in på din webbkurs". Ange ditt användarnamn i "Logga in" och klicka på "Glömt lösenordet?". Sedan anger du användarnamnet igen och klickar på "Begär lösenord". Ett mail skickas då, till den e-postadress som finns registrerad på dig, med länk till uppdatering: "Click here to set a new password".

Vilken webbläsare ska jag använda?

Använd antingen Chrome eller Firefox. SLU:s lärplattform Canvas fungerar bäst i dessa webbläsare.

Hur länge har jag tillgång till kursen?

Normalt har du en månads tillgång till kursen, från det att du får dina inloggningsuppgifter. Under sommarsemestern, när vi har mindre bemanning har du dock tre månaders tillgång till kursen. För kursen Djuromsorg vid slakt enligt EG 1099/2009, gäller ett års tillgång.

Obs: När du är godkänd och ditt resultat är registrerat, avaktiveras din inloggning. 

Slutquiz

Frågor och svar om slutquizzet

Hur många frågor består slutquizzet av och hur många rätt behöver jag ha?

Slutquizzet består oftast av 30 frågor och du behöver ha 21 rätt (70 %) för att bli godkänd.

För kursen Djurvälfärd vid slakt enligt EG 1099/2009 beror antalet frågor på hur många djurslag du ska skriva för. Först kommer 15 allmänna frågor som är oberoende av djurslag. Därefter följer 15 specifika frågor för varje djurslag. Hanterar du ett djurslag blir det alltså totalt 30 frågor i quizzet. Hanterar du två djurslag blir det 45 frågor osv.

För godkänt krävs alltid 70 % rätt.

Kan jag få reda på vilka frågor jag hade fel på?

När du har gjort en inlämning av quizzet har du möjlighet att se vilka frågor du hade fel på innan du startar ett nytt försök. De rätta svaren visas inte.

Vad händer om jag missar slutquizzet?

Du har tre försök på dig vid provtillfället. Om du vill spara ett eller två försök till senare kan välja att du göra det. Om du ändå missar slutquizzet har du möjlighet att, mot en extra avgift, anmäla dig till omquiz och få tre nya försök.

Jag får sämre resultat när jag gör om quizzet. Vilket resultat räknas?

Det är bara ditt bästa resultat som räknas. 

Hur bokar jag tid för slutquiz i djurvälfärd vid slakt?

När du är redo att skriva slutquizzet bokar vi in en tid som passar dig, provvakten och supporten. Detta bör planeras in minst en vecka i förväg. Slutquizzet kan skrivas på SLU i Skara eller ute på anläggningen, om djurskyddsansvarig personal kan fungera som provvakt. Du kan även boka skrivplats på ett bibliotek eller lärcentrum. Meddela, via menyanmalan@slu.se senast en vecka i förväg, när du önskar skriva ditt slutquizz och mailadressen till din provvakt.

Kursintyg

Frågor och svar om kursintyg

Jag har betalat fakturan. Varför dröjer mitt kursintyg?

Ditt kursintyg/kompetensbevis skickas till dig via mail när fakturan är betalad. Det är 30 dagars kredit på fakturan så om betalningen sker på sista betaldatum skickas kursintyget efter detta.

Obs: SLU är en myndighet med central fakturahantering enligt särskilda rutiner. Det tar några dagar efter betalning innan vi får besked att fakturan är betald. 


Kan jag få en kopia på borttappat kursintyg?

Om du har gått kursen hos oss är det möjligt att få ut en kopia på ditt kursintyg. Om du vill ha uppdatering av dina namn- eller adressuppgifter tillkommer en avgift för detta. Maila till menyinfo@slu.se

Kompetensbevis för hästtransportörer

Frågor och svar om kompetensbevis för hästtransportörer

Vad innebär snabbhantering av kompetensbeviset för hästtransportörer?

Snabbhantering kan fås mot en extra avgift. Det innebär att kompetensbeviset hanteras snabbare och normalt mailas till dig inom en vecka efter godkänt slutquiz. 


Varför kostar snabbhantering extra?

Vid snabbhantering bevakar vi ditt resultat dagligen och kompetensbeviset mailas till dig inom en vecka efter godkänt slutquiz, även om du inte hunnit betala fakturan ännu. 


Hur lång tid tar hanteringen utan snabbhantering?

För säkerhets skull bör du räkna med en månad från anmälan. Normalt rapporteras kursresultaten in en gång i veckan, varefter kompetensbeviset mailas till deltagaren (förutsatt att fakturan är betalad). SLU är en myndighet med central fakturahantering och fakturering sker varje vecka. Vid hel- och halvårsbokslut (januari och juli) sker en fördröjning av faktureringen med upp till tre veckor. 

Obs: Det är 30 dagars kredit på fakturan. Om du är snabb med kursen, men betalar fakturan på sista betalningsdagen, kan det bli en fördröjning innan ditt kompetensbevis kommer.

Vilka intyg behövs vid transport av häst inom ekonomisk verksamhet?
 • Du måste registrera dig som transportör hos Jordbruksverket och få ett transportörstillstånd.
 • Du måste ha ett intyg som visar att det fordon du använder är besiktigat och godkänt av länsstyrelsen.
 • Du måste även ha ett kompetensbevis för transport av häst. 

Mer info hittar du på Jordbruksverkets hemsida.


Vem kontrollerar att jag har ett kompetensbevis för hästtransportörer?

Det gör Länsstyrelsen, om du befinner dig i Sverige.


Vad händer vid en kontroll om jag inte har ett kompetensbevis för hästtransportörer?

Inom Sverige gäller samma ordning som för andra brott mot djurskyddslagen. Utomlands kan du få direktböter. Du riskerar även att inte få köra vidare.

Måste jag själv registrera mitt kompetensbevis hos Jordbruksverket?

Nej, det behöver du inte. Samtidigt som vi skickar kompetensbeviset till dig sker även inrapportering till Jordbruksverket.

Jordbruksverket registrerar personer med svenskt personnummer/samordningsnummer i det nationella registret. Vidare sker registrering i det internationella registret TRACES NT, detta oavsett nationalitet. Om du behöver registrering hos nationell myndighet i ett annat land, måste du själv ta kontakt med den aktuella myndigheten.

Jag är inte svensk medborgare. Kan jag gå er webbkurs för hästtransport?

Ja, du kan delta i kursen och kompetensbeviset är giltigt i hela EU och i Norge. Kursen är dock på svenska och SLU Meny rapporterar enbart till svenska Jordbruksverket.

Jordbruksverket registrerar personer med svenskt personnummer/samordningsnummer i det nationella registret. Vidare sker registrering i det internationella registret TRACES NT, detta oavsett nationalitet. Om du behöver registrering hos nationell myndighet i ett annat land, måste du själv ta kontakt med den aktuella myndigheten.

Jag kör bara häst i hobbyverksamhet. Behöver jag ändå ha kompetensbevis?

Så länge du kör i Sverige och inte inom ekonomisk verksamhet behöver du inte ha kompetensbevis. Se Jordbruksverkets hemsida för information om vad som räknas som ekonomisk verksamhet. Det är alltid ditt eget ansvar att bedöma om du berörs av reglerna eller inte.

Obs: Så fort du passerar gränsen in i ett annat land gäller det landets tolkning av vad som räknas som ekonomisk verksamhet.

Vad gäller i andra länder?

Kompetensbeviset gäller i hela EU och i Norge. Länder har dock olika bestämmelser gällande transport av djur.  På den här sidan hittar du länkar till ansvariga myndigheter i olika europeiska länder. Det är viktigt att du kontrollerar vilka bestämmelser som gäller i det/de land du ska resa till/genom.

Hur länge gäller kompetensbeviset för hästtransport?

I Sverige gäller kompetensbeviset tillsvidare. Detta kan dock komma att ändras framöver. Om du skulle dömas för någon allvarlig överträdelse av djurskyddslagen kan kompetensbeviset bli indraget.

Obs: I förslaget till nya djurskyddsregler inom EU, som presenterades 7 december 2023, finns en tidsbegränsning på fem år för kompetensbeviset.


Erbjuder ni kompetensbeviset som ett litet inplastat kort för plånboken?

Nej det gör vi inte eftersom man enligt förordningen ändå måste ha med sig det officiella kompetensbeviset i bilen, för att kunna visa upp det vid en inspektion.

Kompetensbevis för djurvälfärd vid slakt

Frågor och svar om kompetensbevis djurvälfärd vid slakt

Behöver jag ha kompetensbevis för djurvälfärd vid slakt?

Du måste enligt slaktförordningen EG 1099/2009 ha kompetensbevis för att:

 • hantera djur före fixering
 • fixera djur för bedövning eller avlivning
 • bedöva djur
 • bedöma om bedövningen varit effektiv
 • länka eller på annat sätt hänga upp bedövade levande djur
 • avbloda bedövade djur

Utfärdar ni kompetensbevis för djurvälfärd vid slakt?

SLU Meny är av Jordbruksverket godkänd utbildare och provgivare för djurvälfärd vid slakt enligt EG 1099/2009. Det är dock Jordbruksverket som utfärdar själva kompetensbeviset. Efter godkänt slutquiz hos SLU Meny får du ett kursintyg som du ska bifoga ansökan till Jordbruksverket. 

Hur ansöker jag om kompetensbevis för slakt?

När du har ditt kursintyg ska du bifoga detta till din ansökan om kompetensbevis hos Jordbruksverket. Du ansöker digitalt, via Jordbruksverkets hemsida, i e-tjänsten Ansök om kompetensbevis för slakt och avlivning. Ansökan är kostnadsfri.

Kan jag anmäla mig till enbart slutquiz för djurvälfärd vid slakt?

Man måste ha genomgått en godkänd kurs för kompetensbevis enligt EG 1099/2009. Företag som har en egen, av Jordbruksverket godkänd utbildning, kan välja att anmäla sina deltagare till enbart slutquiz hos SLU Meny. 

Om du redan har ett kompetensbevis och vill komplettera med flera djurslag kan du anmäla dig till enbart slutquiz för de nya djurslagen. Kopia på kompetensbeviset ska då bifogas ansökan. Obs: detta gäller inte för kompetensbevis som utfärdats enligt förenklat förfarande. Har du ett sådant kompetensbevis och vill lägga till flera djurslag, ska du anmäla dig till webbkurs med slutquiz för de nya djurslagen.

Hur bokar jag tid för slutquiz?

När du är redo att skriva slutquizzet bokar vi in en tid som passar dig, provvakten och supporten. Detta bör planeras in minst en vecka i förväg. Slutquizzet kan skrivas på SLU i Skara eller ute på anläggningen, om djurskyddsansvarig personal kan fungera som provvakt. Du kan även boka skrivplats på ett bibliotek eller lärcentrum. Meddela, via menyanmalan@slu.se senast en vecka i förväg, när du önskar skriva ditt slutquizz och mailadressen till din provvakt.

Vem kan vara provvakt om jag skriver slutquizzet på distans?

Djurskyddsansvarig personal på slakteriet kan vara provvakt. Det kan också gå att boka in sig på ett närliggande bibliotek eller lärcentrum. De har ofta rutiner för provskrivning på distans. Ibland kan det tillkomma en avgift för detta.

Transport av djur

Mer info om djurtransporter

I alla EU‑länder och i Norge finns det gemensamma regler och krav för transporter av ryggradsdjur som sker i samband med ekonomisk verksamhet. På Jordbruksverkets hemsida finns mer information gällande regler för djurtransporter. Du hittar den här: Djurtransportörer

Förkunskaper

Vilka förkunskaper krävs?

Alla kurser som ges av SLU Meny är på grundläggande nivå. Det innebär att du inte behöver ha några tidigare studier på universitet eller högskola för att kunna gå kurserna. 

Languages

Are the courses available in other languages than Swedish?

The Basic Course in Food Hygiene is the only course that is available in both Swedish and English. However, there is a translating function (text and reader) on the learning platform, which makes it possible to choose between several additional languages for each course.

Please note that the translation function only covers the text pages of the course, and not the quizzes. Also, unfortunately, the translating function is not available in the app. 


Kontaktinformation

Maria Lingaas, Utbildningsledare
SLU Meny, SLU RådNu
maria.lingaas@slu.se
0511-670 22

Anna-Karin Johnson, Kommunikatör
SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk
anna-karin.johnson@slu.se
0511-671 93, 0703-59 71 93