Historik

Senast ändrad: 12 januari 2023

SLU Meny bildades år 2000 som ett av KK-stiftelsens expertkompetensprogram.  Målet med programmet var dels att bidra till kompetensutveckling och tillväxt hos små och medelstora företag, dels utveckling av nya nätverk för samerkan och samproduktion mellan företag, högskolor, universitet och forskningsinstitut.

Meny bestod då av SLU – Sveriges lantbruksuniversitet , RISE Jordbruk och livsmedel (tidigare SIK), Lunds universitet, Umeå universitet och Linnéuniversitetet (tidigare Högskolan i Kalmar).Idag är Meny en utbildningsorganisation inom SLU med flera framgångsrika webbkurser,
rikstäckande nätverk som sprungit ur cirklar och mentorskap, och pedagogiska metoder
som även attraherar externa kunder.

På den här sidan vill vi ge en bild av vad Meny är och hur vi kommit dit vi är idag.

MenyfilmenFilmen Meny - historia, metoder, effekter

 

Artikelarkiv  Framtidskonferens 2007  Metodhandbok
 Slutrapport 2008-2013  Halvtidsrapport 2003  Handbok webbkursutveckling
     

Kontaktinformation