Tillsammans kan vi utvecklas

Senast ändrad: 12 mars 2024

SLU Meny gör forskning tillgänglig via webbaserade lösningar för det livslånga lärandet

Under SLU Menys mer än 20-åriga verksamhet har vi utvecklat metoder för kunskapsöverföring mellan akademi och näringsliv. Idag arbetar vi främst med webbaserade utbildningar. Vi har kurser inom djurvård och livsmedel i vårt sortiment och utöver det bygger vi kurser på uppdrag av andra.

Vi har den pedagogiska och tekniska kompetensen för att göra forskning tillgänglig. Det innebär att om ni har till exempel ett forskningsprojekt som ska nå ut till fler eller vetenskap som ska tillgängliggöras i digitalt format, är ni välkomna att ta kontakt med oss.


Kontaktinformation

Maria Lingaas, Utbildningsledare
SLU Meny, SLU RådNu
maria.lingaas@slu.se
0511-670 22

Anna-Karin Johnson, Kommunikatör
SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk
anna-karin.johnson@slu.se
0511-671 93, 0703-59 71 93