Tillsammans kan vi utvecklas

Senast ändrad: 12 juni 2018
s 1 - 2.jpg

Meny utvecklades av SLU – Sveriges lantbruksuniversitet , RISE Jordbruk och livsmedel (tidigare SIK), Lunds universitet, Umeå universitet och Linnéuniversitetet (tidigare Högskolan i Kalmar).

Vi samarbetar med KK-stiftelsen och flera olika regioner i Sverige. Med hjälp av olika utbildningsverktyg arbetar vi för ökade kontaktytor mellan forskning och livsmedelsindustri.

Expertkompetens

Våra kursledare, ämnesexperter, cirkelledare och mentorer väljs bland landets främsta företrädare för sina respektive ämnesområden.

Nytänkande

Våra verktyg är Webbaserade utbildningar, Menycirklar, Mentorskapsprogram och Studenter i Småföretag. Vi använder de fördelar som erbjuds i dagens teknik, anpassat till företagens behov. De senaste forskningsrönen tydliggörs och förmedlas så att de omedelbart kan omsättas i praktisk handling ute i industrin.

Utvecklingskraft

Meny riktar sig till företag inom livsmedelsbranschen i Sverige. Vi stärker företagens utvecklingskraft genom att koppla samman industrin med forskarvärlden på nya sätt.

Historik

Meny startade som ett av KK-stiftelsens expertkompetensprogram år 2000. Idag finns endast en viss finansiering kvar från KK-stiftelsen. 

Nöjda deltagare!

Vi har mycket få avhopp från våra utbildningar. Det är ett säkert tecken på att våra deltagare är nöjda!


Kontaktinformation
Sidansvarig: info@meny.se