Skräddarsydd utbildning

Senast ändrad: 13 mars 2024

Nedan finns några exempel på uppdragsutbildningar där vi ansvarat för distansupplägg och -pedagogik.

Vi har kunskap och erfarenhet inom flexibelt lärande och distanspedagogik. Kontakta oss gärna om det finns intresse för samarbete.

Fortbildning till officiell assistent

 • Uppdrag för Livsmedelsverket 2018
 • Fortbildning för anställda på slakteri till officiell assistent*
 • Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap och SLU Meny
 • Fem teoriperioder på SLU varvades med fyra praktikperioder på slakteri
 • Blended learning; delvis på distans och delvis på plats på SLU
 • Digital kursplattform som samlad ingång till allt kursmaterial
 • Omfattning 20 hp, helfart
 • Grundläggande nivå
 • 15 studenter

SLU Meny ansvarade för distanspedagogiskt upplägg av hela utbildningen, undervisning i delkurser och handledning av studenter.

*Livsmedelsverkets officiella veterinärer och officiella assistenter utför kontroll på slakterier och vilthanteringsanläggningar, enligt kraven i förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll.

Snabbspår för utländska agronomer

 • Uppdrag för Arbetsförmedlingen i tre omgångar 2020-2023
 • Rekryteringutbildning för akademiker med utländsk examen motsvarande argronom/hortonom
 • Enheten för samverkan och utveckling, Institutionen för växtproduktionsekologi och SLU Meny
 • Inledande yrkessvenska via Academicum (två månader), teoretisk utbildning på SLU (tre månader) och avslutande praktik på företag via Arbetsförmedlingen (fyra månader)
 • Webbaserad teoretisk utbildning, helt på distans
 • Omfattning 13 veckor, helfart
 • Avancerad nivå
 • Totalt 75 studenter

SLU Meny ansvarade för distanspedagogiskt upplägg av hela utbildningen, undervisning i delkurser och handledning av studenter.

Mer info:

Kurser och kurskoncept

Distansutbildning inom trädgård i samarbete med Arbetsförmedlingen

Nyanlända akademiker i de gröna näringarna

Nyanlända akademiker till de gröna näringarna

Snabbspår ger jobb åt nyanlända agronomer

 

Snabbspår till djursjukskötare

 • Uppdrag för Arbetsförmedlingen i tre omgångar 2017-2020
 • Snabbspår för nyanlända veterinärer för att kunna bli legitimerade djursjukskötare*
 • Institutionen för kliniska vetenskaper, Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd och Ortskansli Skara
 • Sex månaders teori på SLU följt av sex månaders praktik på veterinärklinik eller djursjukhus, avslutande digitalt kunskapsprov
 • Blended learning; delvis på distans och delvis på plats på SLU i Skara och Uppsala
 • Omfattning 78 hp, helfart
 • Grundläggande nivå
 • Totalt 62 studenter

SLU Meny ansvarade för distanspedagogiskt stöd i delkurser samt konstruktion och genomförande av det avslutande digitala kunskapsprovet

*Djursjukskötare är i Sverige ett legitimationsyrke där Jordbruksverket efter ansökan kan bevilja legitimation för en person med godkänd kandidatexamen eller andra likvärdiga meriter. En vanlig uppgift för en djurskötare är att assistera en veterinär, motsvarande relationen mellan sjuksköterska och läkare.

Mer info:

18 nyanlända veterinärer utbildas till djursjukskötare

Snabbspår till jobb som djursjukskötare

Snabbspår för djursjukskötare möjlighet för nyanlända veterinärer

Nytt snabbspår för djursjukskötare