Djuromsorg vid slakt

Senast ändrad: 16 mars 2023

Slakt och avlivning ska ske på ett säkert och djurskyddsmässigt korrekt sätt. Enligt avlivningsförordning EG 1099/2009 krävs kompetensbevis för slakteripersonal. SLU Meny är av Jordbruksverket godkänd anordnare av utbildning och slutprov för kompetensbevis.

DISA

SLU har, med stöd av Jordbruksverket, tagit fram ett utbildningssmaterial i form av öppna webbmoduler. Materialet heter DISA, vilket står för Djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning och finns här: DISA

SLU Menys kurs är godkänd för kompetensbevis enligt EG 1099/2009. Den bygger på DISA-materialet och finns i två varianter - antingen helt på distans eller med två träffar på SLU i Skara. Inga förkunskaper krävs. 

Webbkurs med slutquiz 4700:- (exkl moms)

Distansutbildningen pågår kontinuerligt.

DISA-materialet kompletteras med webbstöd på SLU:s utbildningsplattform. I webbstödet ingår instuderingsfrågor, webbföreläsningar, aktuella dokument och länkar samt information och övningsfrågor inför slutquizzet. Hur lång tid kursen tar varierar från person till person. Det beror dels på hur många djurslag du ska skriva slutquiz för och dels på vad du har för förkunskaper. Vi beräknar att deltagarna lägger i genomsnitt ca fyra dagar på kursen.

I kursen ingår ett teoretiskt slutquiz bestående av flervalsfrågor gällande aktuella djurslag. För djurskyddsansvariga är provet mera omfattande med avseende på lagar och förordningar. Slutquiz kan anordnas på SLU i Skara enligt överenskommelse. Det finns även möjlighet att skriva quizzet ute på anläggningen om djurskyddsansvarig personal kan fungera som provvakt. 

 

Enbart slutquiz 2700:- (exkl. moms)

Företag som har egen utbildning för djuromsorg vid slakt enligt EG 1099/2009, kan anmäla sina deltagare enbart till slutquiz hos SLU Meny. Den egna utbildningen måste var godkänd av Jordbruksverket.

Personer som redan har kompetensbevis kan anmäla sig enbart till slutquiz för att komplettera med flera djurslag. Kopia på kompetensbeviset ska då bifogas ansökan. Obs: detta gäller ej kompetensbevis utfärdade enligt förenklat förfarande. Har du ett sådant kompetensbevis och vill lägga till fler djurslag ska du anmäla dig till webbkurs med slutquiz för de nya djurslagen.

Omquiz 1700:- (exkl. moms)

Om du inte skulle bli godkänd på slutquizzet finns det möjlighet att göra omquiz. Då anmäler du dig separat till detta. 

Maila till menyanmalan@slu.se för mer info.

Lärcentrum

Om din egen dator eller uppkoppling inte räcker till kan du ta kontakt med ditt närmaste lärcentrum. De erbjuder en öppen studiemiljö i din kommun. Länk till lärcentra finner du här.

Kurs med två träffar (offert)

Webbkursen kompletteras med två träffar på SLU i Skara. Träffarna är upplagda i form av workshops med stort utrymme för frågor, erfarenhetsutbyte och diskussioner. Kursen är främst avsedd för djurskyddsansvarig personal. 

  • Träff 1; 
    Hantering av djur vid slakt, introduktion av DISA-modulerna, studiehandledning, pedagogiskt stöd inför utbildning av personalen på det egna slakteriet.

    Mellan träffarna sker egen inläsning av DISA-modulerna och övrigt material.
  • Träff 2; 
    Uppsamling, diskussion och frågor, de nya föreskrifterna. Dagen avslutas med slutquiz.

I priset ingår utdelat material, lunch och fika vid båda träffarna samt slutquiz. Slutquizzet skrivs i datasal på SLU.

Kursen planeras in efter behov. Minst fem deltagare krävs för kursstart.

Maila till menyanmalan@slu.se för mer info och offert.

Ansök om kompetensbevis hos Jordbruksverket

Observera att det är Jordbruksverket som utfärdar själva kompetensbeviset.
Efter godkänt slutquiz utfärdas ett kursintyg som sedan ska bifogas ansökan till Jordbruksverket.

Mer info om ansökan finns på Jordbruksverkets hemsida.

Borttappat kursintyg?

Maila till menyinfo@slu.se för mer info.

Vanliga frågor och svar

Har du en fråga om kursintyg, avtal eller faktura? Du är inte ensam. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna