Kursbeskrivning Djuromsorg vid slakt

Senast ändrad: 19 maj 2023

Ämne: Djuromsorg i samband med slakt. 

Målgrupp: Yrkesverksamma som hanterar djur i samband med slakt

Syfte, lärandemål: Kunskaper för erhållande av kompetensbevis för slakt och avlivning, enligt rådets förordning EG 1099/2009

Innehåll och omfattning:
• Generellt för alla djurslag: Biologiska principer; Lagar och förordningar (ca 8 timmar)
• Specifikt per djurslag: Hantering; Bedövning; Vapenanvändning; Avlivning; Konsekvenser; Kvalitet (ca 8 timmar/djurslag)

Nivå: Grundläggande

Flexibilitet: Helt webbaserad, inloggningsskyddad, SLU:s lärplattform

Kunskapskontroll: Övervakat slutquiz med slumpade frågor, tre försök, 70% rätt för godkänt

Utbildningsgivare: SLU Meny, Sveriges Lantbruksuniversitet, www.slu.se

Kursen är godkänd av Jordbruksverket


Kontaktinformation