Svante Karlsson

Senast ändrad: 31 maj 2016

Fil. Dr., Biträdande lektor

Hur länge har du forskat?

Ungefär tio år. Jag började med att arbeta med utvärderingar och utredningar inom regionalpolitiken 1998. Sedan blev det undervisning som adjunkt inom bland annat lärarutbildningen. Jag genomgick forskarutbildning i kulturgeografi vid Karlstads universitet där jag disputerade 2007. Till Umeå universitet kom jag 2009.

Vad är ditt expert-/forskningsområde?

Befolkningsgeografi, Ekonomisk och politisk geografi med inriktning mot samhällsomvandling och landsbygdsutveckling. Den lokala utvecklingens institutionella ramverk.

Vad kommer du att fokusera på i projektet?

Äganderättens betydelse för lokal utveckling på landsbygden. Den lagstiftning som omgärdar skogen i vid mening ger rättigheter och skyldigheter för olika grupper. Skogen kan därför ses som både ett inflytanderum och ett handlingsrum. I takt med att samhället förändras och nya grupper gör anspråk på skog och mark kan olika intressekonflikter uppstå.

Vilket WP/Vilka WP:n kommer du vara involverad i?

WP2

Om du fick 5 års fri finansiering till valfri forskning, vad skulle du då forska kring?

Gröna vågen har alltid intresserat mig. Både ur ett migrationsperspektiv, som civilisationskritik och för det entreprenörskap inom till exempel konst, musik och småskaligt jordbruk som kan förknippas med denna rörelse. Vilka blev de långsiktiga befolkningsgeografiska effekterna av denna på sätt och vis omvända migrationsrörelse? Hur påverkades de lokalsamhällen dit många ”grönavågare” flyttade? Kan några konkurrenskraftiga företag som finns på landsbygden idag härledas till Gröna vågen?

Om du inte var forskare, vad skulle du göra då?

Småskalig träförädling.

Vad gör du på en ledig dag?

Kör traktor såsom månskensbonde.


Kontaktinformation