Tomas Lämås

Senast ändrad: 31 maj 2016

Docent

Hur länge har du forskat?

Sedan 1988 

Vad är ditt expert-/forskningsområde?

Mitt forskningsområde rör skoglig planering i ett brett perspektiv, främst beslutsstödjande system för ett mångbruksinriktat skogsbruk. För närvarande leder jag en verksamhet inom skogliga hållbarhetsanalyser (SHa) som använder Heureka-systemet som teknisk plattform. Dess verksamhetsidé är att genom kompetens, personal och verktyg tillhandahålla en infrastruktur för hållbarhetsanalyser inom forskning, undervisning och uppdragsverksamhet. Som tidigare programchef för det forskningsprogram inom vilket Heureka-systemet utvecklades 2002-2009 samt min nuvarande roll som ledare för SHa gör att jag har god insikt i ett brett spektrum av problemområden och discipliner kopplade till ett mångbruksinriktat skogsbruk.

Vad kommer du att fokusera på i projektet?

Tillsammans med medarbetare vid SLU kommer jag att arbeta med skogliga scenarier för våra fallstudieområden, särskilt att anpassa Heureka-systemet på ett för analyserna relevant sätt. De skogliga scenarierna behandlar hur skogen brukas och därmed vilken mix av varor (virke och skogsbränsle) och tjänster (arbetstillfällen, biologisk mångfald, kolinlagring mm) som erhålls från skoglandskapet. En utmaning i forskningsprogrammet är att länka det skogliga systemet – Heureka – till det system för befolkningsutveckling som finns vid Umeå Universitet.

Vilket WP/Vilka WP:n kommer du vara involverad i?

WP4

Om du fick 5 års fri finansiering till valfri forskning, vad skulle du då forska kring?

Ett skogsbruk med en effektivare naturvård, och då ur ett kostnadseffektivt perspektiv – högre naturvårdsnytta för satsade resurser!

Om du inte var forskare, vad skulle du göra då?

Arbeta med naturresurser på nåt annat sätt vid företag eller myndighet -  eller som egen fotograf!

Vad gör du på en ledig dag?

Höst och vår turer i skogen och fågelskådning, på vintern ”spårlösa” skidturer i skogen och på havet. På sommaren segling!

Har du något motto i livet?

Livet är för viktigt för att tas på allvar! (Lånat av Oscar Wilde)


Kontaktinformation