Karin Öhman

Senast ändrad: 31 maj 2016

Docent

Hur länge har du forskat?

Jag började mina doktorandstudier 1996

Vad är ditt expert-/forskningsområde?

Min forskning handlar om att utveckla nya verktyg och modeller som kan användas i planeringen av ett skogsbruk med en vidgad målsättning. Den första delen i min forskning handlar om optimering, som är ett kvantitativt verktyg som kan användas för att hitta optimala lösningar givet de mål och restriktioner som specificeras. Mitt specialområde är hur vi kan inkludera hänsyn till rumsliga samband i den skoliga optimeringsprocessen. Optimering ger oss möjlighet att undersöka kostnaden för att göra avkall på ett mål, för att få ut mer av ett annat mål d.v.s. paretokurvor eller transformationskurvor kan skapas. För att hitta den lösning som är bäst måste vi dock även känna till beslutsfattarnas och andra intressenters preferenser. Den andra delen i min forskning handlar därför om flermålsanalys som är en ansats som kan användas för att hitta dessa preferenser. Flermålsanalysen ger oss möjlighet att göra avvägningar mellan olika mål och det är beslutsfattarens preferenser som styr avvägningen.

Vad kommer du att fokusera på i projektet?

I projektet kommer jag att fokusera på hur skogliga scenarier, d.v.s. beskrivningar över skogens utveckling under kanske 100 år, kan genereras beroende på hur skogsägarkåren ser ut, åbor/utbor, unga/gamla, kvinnor/män etc. Dessutom ska jag titta på hur dessa scenarier kan utvärderas och rangordnas utifrån olika ekosystemtjänster och olika intressenters preferenser.

Vilket WP/Vilka WP:n kommer du vara involverad i?

Jag kommer främst vara involverad i WP 4

Om du fick 5 års fri finansiering till valfri forskning, vad skulle du då forska kring?

Jag skulle fortsätta att titta på hur vi kan skapa planeringsmodeller för ett hållbart skogsbruk och där ett hållbart skogsbruk definieras utifrån både ekonomiska ekologiska och sociala aspekter

Om du inte var forskare, vad skulle du göra då?

Jag skulle driva en cateringfirma.

Vad gör du på en ledig dag?

Är det sommar så är jag i vår sommarstuga som ligger vid en insjö. Är det vinter så är jag i slalombacken.

Har du något motto i livet?

Var dig själv alla, alla andra är redan upptagna.


Kontaktinformation