Utvärdering av mjölkproducenters upplevelser av mjölkningsrobotar

Senast ändrad: 26 januari 2022

SLU RådNu-forskare Christina Lundström medverkar i projektet, som pågår 2021-2022 och finansieras av SLO-fonden.

Studien syftar till att utvärdera mjölkproducenters upplevelser av den digitala arbetsmiljön i användning av mjölkningsrobotar i deras arbetspraktik. 

Undersökningen utförs som en fallstudie med datainsamling genom arbetsplatsstudier, dels med en UX-utvärdering. Forskarna förväntar sig kunna bidra till ett attraktivare digitalt arbetsmiljölandskap utan att äventyra säkerhet, konkurrenskraft och produktivitet för att främja en socialt hållbar digital arbetsmiljö.