Utvärdering av mjölkproducenters upplevelser av mjölkningsrobotar

Senast ändrad: 26 januari 2022

SLU RådNu-forskare Christina Lundström medverkar i projektet, som pågår 2021-2022 och finansieras av SLO-fonden.

Studien syftar till att utvärdera mjölkproducenters upplevelser av den digitala arbetsmiljön i användning av mjölkningsrobotar i deras arbetspraktik. 

Undersökningen utförs som en fallstudie med datainsamling genom arbetsplatsstudier, dels med en UX-utvärdering. Forskarna förväntar sig kunna bidra till ett attraktivare digitalt arbetsmiljölandskap utan att äventyra säkerhet, konkurrenskraft och produktivitet för att främja en socialt hållbar digital arbetsmiljö. 


Kontaktinformation

Christina Lundström 
Agronomie doktor och forskare vid Institutionen för människa och samhälle

E-post: christina.lundstrom@slu.se
Tel: +46 511 672 37, +46 707 743 088