Asp - från ogräs till naturvårdsträd

Senast ändrad: 30 oktober 2012
  

Så sent som 1980-talet var aspen ett oönskat inslag i skogsbruket på grund av sin roll som värd för en svampsjukdom. Idag vet vi att aspen är ett av de viktigaste trädslagen för bevarandet av biologisk mångfald i nordliga skogar.

Volymen asp per hektar har stadigt ökat i våra skogar och är i dag dubbelt så hög som i början av 1950-talet. Den totala mängden lövträd har ökat i nästan samma utsträckning.

Förändringar i skogsbruket, kulturlandskapet och älgstammen ligger bakom dramatiska förändringar i aspens föryngring från början av 1950-talet fram till i dag. Aspens föryngring ökade fram till mitten av 1970-talet följd av en snabb nedgång som planade ut kring mitten av 1980-talet. Dagens föryngring av asp är på samma nivå som i början av 1950-talet.

Diagram som visar på granens tillväxt

    

 

Klicka för att läsa mer
Ovan foto Lars Edenius, SLU, nedre vänster foto Fjellfotografen, nedre högra foto Arvidsjaurs fotoarkiv. Läs mer om bilderna.

   
                                 
    
   
 

 
          Se hur resultaten tagits fram

  Andra skogshistorier


Kontaktinformation