Skogshistorier från Riksskogstaxeringen

Senast ändrad: 06 november 2012

Med Riksskogstaxeringens omfattande material som bas belyser vi på ett lättillgängligt sätt skogens och det svenska landskapets utveckling under 1900-talet. Varje ”skogshistoria” illustreras med bilder, kartor och trender. Lättillgängliga texter beskriver utvecklingen och en bakgrundsbeskrivning med länkar ges för varje ”historia” för att skapa bättre förståelse för vad som egentligen hände och varför.

Klicka på respektive bild för att komma till historierna.

 

 

 


Kontaktinformation