Växtförädling vid SLU

Senast ändrad: 22 april 2022

SLUs växtförädlingsrelaterade forskning spänner över många områden såsom sortframställning, genresursutveckling, domesticering, teknikutveckling och studier av specifika mekanismer. Verksamheten finns på huvudorterna, Umeå, Ultuna och Alnarp, och omfattar skogsträd, hortikulturella samt agrikulturella grödor.


Kontaktinformation

SLU Nätverk växtförädling och avel

Rodomiro Octavio Ortiz Rios (ordförande)
Institutionen för växtförädling, Alnarp
Rodomiro.Ortiz@slu.se

María Rosario García Gil, (vice ordförande)
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå
M.Rosario.Garcia@slu.se

Anneli Adler (koordinator)
Institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala
Anneli.Adler@slu.se
tel: +46 18 67 25 54