23 okt

Online

Urban Forests: Samproduktion av kunskap om naturbaserade lösningar med kommuner - utmaningar och möjligheter

seminarier, workshops |

Välkommen till ett nytt webbinarium i serien om tätortsnära skogar, där vi har glädjen att välkomna Åsa Ode Sang, professor i urban vegetationsdesign vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

I det EU-finansierade forskningsprojektet REGREEN genomförde professor Åsa Ode Sang och hennes forskargrupp intervjuer med tre europeiska kommuner. De ville ta reda på vilken roll forskarna spelade i samproduktionen av kunskap om naturbaserade lösningar. Vi kommer få ta del av resultatet från dessa intervjuer samt höra om utmaningar och möjligheter för framtida samarbeten.

Fakta

Tid: 2023-10-23 15:00 - 16:00
Ort: Online
Arrangör: SLU Urban Futures och Future Forests
Mer information:

Språk: Engelska

Om webbinariet

Serien om Tätortsnära skogar arrangeras av SLU Urban Futures och SLU Future Forests för att belysa olika aspekter och möjligheter för fortsatt forskning om skogar i tätortsnära miljöer.

  • Vänligen observera att webbinariet kommer att spelas in. Om du inte vill identifieras, stäng av din kamera och ta bort ditt namn från fönstret.
  • Ha mikrofonen avstängd när du inte deltar.

Inspelade webbinarier 2021-2023

Se tidigare inspelade presentationer i serien här.

Arrangörer

SLU Urban Futures är en strategisk plattform med syfte att utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Programmet är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk.