SLU-nyhet

SLU utser sju nya hedersdoktorer

Publicerad: 11 juni 2019
Hedersdoktor Pamela Ronald.

Sju personer har utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet i år. Två av dem finns i Sverige: riksarkitekten Helena Bjarnegård vid Boverket och däggdjursgenetikern professor Kerstin Lindbladh-Toh vid Uppsala universitet. De övriga är programchef Thomas Randolph, Kenya, professor Irena Creed, Kanada samt professorerna Pamela Ronald, Natasha Raikhel och Jason Shogren i USA.

2019 års nya hedersdoktorer promoveras i samband med doktorspromotionen den 5 oktober i Uppsala. De håller sina föreläsningar fredagen den 4 oktober. Föreläsningarna direktsänds och kommer att kunna ses i redigerat skick.

Här kommer korta presentationer av de hedersdoktorer som SLU:s fyra fakulteter har utsett. Klicka på namnet för en utförligare presentation samt pressfoton.

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Landskapsarkitekt Helena Bjarnegård har utsetts till agronomie hedersdoktor. Hon är sedan hösten 2018 Sveriges första riksarkitekt med placering vid Boverket, som har i uppdrag att samordna arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö, så att landsting, kommuner och privata aktörer kan höja den arkitektoniska kvaliteten och skapa goda livsmiljöer, bland annat för vård och skolor.

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Professor Irena Creed, University of Saskatchewan i Kanada, har utsetts till agronomie hedersdoktor. Hon är en av världens förgrundsgestalter inom området vattenresurser, och leder flera stora forskningsprojekt inom ämnen som sträcker sig från användning av våtmarker för att fånga in kol och näringsämnen, till analyser av algblomning genom vetenskap, teknik och utbildning.

Professor Pamela Ronald, University of California, Davis i USA, har utsetts till agronomie hedersdoktor. Pamela Ronald undersöker den genetiska grunden för sjukdomsresistens och stresstolerans i ris, med målet att förbättra livsmedelssäkerheten för fattiga bönder.

Fakulteten för skogsvetenskap

Professor emerita Natasha Raikhel, University of California, Riverside i USA, har utsetts till skoglig hedersdoktor. Hon är en av växtvetenskapernas mest citerade forskare och har lämnat viktiga bidrag till kunskapen om de molekylära processerna i växternas cellväggar och i de inre membran som skiljer olika organeller från varandra. Hon har också varit en pionjär i användandet av kemisk biologi i växtforskningen.

Professor Jason Shogren, University of Wyoming i USA, har utsetts till skoglig hedersdoktor. Hans arbete inom ämnet naturresursekonomi rör till stor del beteendeekonomi, som exempelvis kan handla om hur man kan uppmuntra önskvärda beteenden hos individer och företag. Han har studerat klimatpolitik och bevarande av biologisk mångfald, med fokus på hur ekonomiska incitament kan förbättra såväl ekonomi som miljö.

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Professor Kerstin Lindbladh-Toh, Uppsala universitet och Broad Institute of MIT and Harvard i USA, har utsetts till veterinärmedicine hedersdoktor. Hon är en världsledande forskare inom komparativ genomik, särskilt däggdjursgenetik, och har lett kartläggningar av arvsmassan hos drygt 30 olika ryggradsdjur, däribland viktiga husdjur som häst och hund. Genom att kartlägga genetiken bakom bland annat autoimmuna sjukdomar, neurologiska sjukdomar och cancer ökar hon möjligheten att hitta nya sätt att bromsa och bota dessa sjukdomar hos både husdjur och människa.

Programchef Thomas Randolph, International Livestock Research Institute (ILRI), Nairobi i Kenya, har utsetts till agronomie hedersdoktor. Han har publicerat en rad högkvalitativa vetenskapliga artiklar om djursjukdomar i låginkomstländer, ofta med fokus på sjukdomarnas sociala och ekonomiska effekter. Han leder idag ett forskningsprogram för livsmedelsproducerande djur (CRP Livestock) inom ILRI.