Mångfunktionella baljväxter för ekologiska odlingssystem

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Detta projekt har använt fältförsök i tre år för att utvärdera följande ekosystemtjänster: biomassaproduktion, symbiotisk kvävefixering och förfruktseffekt hos olika blandningar av perenna baljväxter och gräs i olika skördesystem (två eller tre till fyra skördar per år. Lusern (Medicago sativa) var den mest produktiva arten i tvåskördesystemet, både i renbestånd och i blandning med hundäxing (Dactylis gomerata) eller timotej (Phleum pratense). Käringtand (Lotus corniculatus) var mer tålig för hög skördeintensitet än lusern, och käringtand bidrog till hög biomassaproduktion när den odlades i blandning med timotej. En av de mer artrika blandningarna, som bestod av tre baljväxter och tre gräsarter, visade sig vara särskilt intressant för stabil och hög biomassaproduktion under två år, både med låg och hög skördeintensitet. Projektet har visat att artrika fleråriga grödor som innehåller både baljväxter och gräs kan generera flera värdefulla ekosystemtjänster i ekologiska odlingssystem utan djur.

Projektet är finansierat av Ekhagastiftelsen

Projekttid: 2010-2014

Projektansvarig: Erik Steen Jensen.
Projektledare: Georg Carlsson.
Övriga medverkande: Nawa Raj Dhamala.

Publiceringar:
Under utarbetande


Kontaktinformation