SITES Spectral

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Nätverket inom SITES inkluderar delprojekt inom infrastrukturen. SITES Lönnstorp deltar i SITES Spectral.

SITES Spectral är en infrastruktur för insamling av spektraldata för övervakning av ekosystem. Genom infrastrukturen kan SITES erbjuda data för forskning med anknytning till klimatförändringar, kol- och växthusgasbalanser, fenologi, allmän ekologi och biologisk mångfald och växtvetenskap.”
(SITES Spectral website

Spektraldata samlas in med både fasta och rörliga monitorer på Lönnstorp. På två torn sitter sensorer som samlar in NDVI och fenologisk data kontinuerligt i det perenna spannmålssystemet och i annuellt vete i SAFE. En drönare används för att samla in NDVI samt fenologisk och termisk data på utvalda platser vid enstaka tillfällen.

Spektral övervakning på SITES Lönnstorp

NDVI och fenologisk datainsamling från 10 meters masten.