Om SITES Lönnstorp

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Forskningsstationen är omgiven av tätorter öster om Lomma mellan E6/E20 och Södra stambanan. Marken som tillhör stationen består av en konventionellt odlad areal (60 ha på stationen) och en areal som ställts om till certifierad ekologisk odling 1993 (18 ha på Alnarps campus). Forskningsstationen etablerades 1969 och används för närvarande huvudsakligen av forskare på SLU, men också av andra institutioner, organisationer och företag.

På Lönnstorp finns det ett stort antal pågående projekt, varav flera är långliggande. SITES Agroekologiska Fältexperiment (SAFE) är en ny facilitet för forskning inom framtidens odlingssystem, som etablerades 2015-2016. Faciliteten är tillgänglig för många typer av forskningsfrågor inom till exempel växt- och markekologi, biogeokemi och agroekologi, och det är möjligt att göra mindre experiment inom faciliteten.

Lönnstorps försöksstation tillhör institutionen för biosystem och teknologi på SLU i Alnarp, men är också en del av SITES (the Swedish Infrastructure for Ecosystem Science), som är en forskningsinfrastruktur finansierad av Vetenskapsrådet. SITES nätverk består av nio fältforskningsstationer i olika terrestra och limniska ekosystem, där Lönnstorp och Röbäcksdalen representerar jordbruksekosystem. Syftet med SITES är att bidra till långsiktig, fältbaserad ekosystemforskning i världsklass och infrastrukturen är tillgänglig för alla forskare på lika villkor, oavsett forskarens organisationstillhörighet. Arbetet inom SITES omfattar investering i användarstöd och faciliteter för forskare, teknisk kompetens och ett gemensamt system för datahantering

Fakta:

  • Växtföljd på den 60 ha stora konventionella arealen:
    Höstvete – sockerbetor – vårkorn – höstraps
  • Växtföljd på den 18 ha stora ekologiska arealen:
    Vårkorn insådd med gräs-lucernvall – gräs-lucernvall – höstraps – höstvete insådd med gräs-lucernvall – gräs-lucernvall – Fababöna samodlad med korn
  • Fyra system i det 14 ha stora SAFE-faciliteten:
    Perent odlingssystem (vetegräs) – agroekologisk intensifiering – ekologisk – konventionell
  • Jordmånen är ca 15 % ler och 3 % organiskt material