Aktuella projekt

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektbeskrivningar uppdelade efter ämnesområdena på BT

Pågående forskningsprojekt

Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion

Hållbar växtodling

Tillämpad statistik

Odling hortikultur

Mikrobiell hortikultur

Djurmiljö och byggnadsfunktion

Avslutade forskningsprojekt

Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion

Hållbar växtodling

Tillämpad statistik

Odling hortikultur

Mikrobiell hortikultur

Djurmiljö och byggnadsfunktion