Aktuella projekt

Senast ändrad: 01 mars 2023

Projektbeskrivningar uppdelade efter ämnesområdena på BT

Pågående forskningsprojekt

Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion

Odlingssystemsekologi

Tillämpad statistik

Hortikulturell produktionsfysiologi

Hortikulturell mikrobiologi

Djurmiljö och byggnadsfunktion

Avslutade forskningsprojekt

Teknologi för animalie- och växtproduktion

Odlingssystemsekologi

Tillämpad statistik

Hortikulturell produktionsfysiologi

Hortikulturell mikrobiologi

Djurmiljö och byggnadsfunktion