SITES Agroekologiska Fältexperiment (SAFE)

Senast ändrad: 26 oktober 2023

SAFE (SITES Agroekologiska Fältexperiment) är en helt ny och innovativ resurs för svensk fältforskning och har etablerats utifrån ett växande intresse inom internationell forskning i agronomi, miljövetenskap och ekologi. Systemen Agroekologisk intensifiering och Perenn gröda (vetegräs) är särskilt nydanande.

SAFE är en del i ett större pussel. Den sort av vetegräs (Thinopyrum intermedium), som finns i SAFE, är Kernza®. Kernza® utvecklas av flera internationell aktörer med avsikt att utgöra en viktig komponent i framtidens spannmålsproduktion. Dess förekomst i SAFE är ett viktigt bidrag till internationell fältbaserad forskning i olika jordar och klimat.

DESIGN

SAFE består av fyra odlingsekosystem, som är upprepade i fyra block:

  • Perent odlingssystem (0,48 ha delat i 2 rutor): perenn odling av vetegräs Kernza® (Thinopyrum intermedium) med och utan Lucern.
  • Agroekologisk intensifiering (0,60 ha delat i 16 rutor): permanent odling med fyra rader äppleträd och tre rader med lähäckar som omges av en växtföljd med vårkorn samodlad med lupin - höstråg insådd med gräs/baljväxtvall – gräs/baljväxtvall – sockerbeta – fababöna samodlad med vårvete – höstraps – höstvete insådd med gräs/baljväxtvall – gräs/baljväxtvall.
  • Ekologiskt system (0,48 ha delat i 4 rutor)växtföljd bestående av vårkorn samodlad med lupin – höstråg insådd med gräs/baljväxtvall – gräs/baljväxtvall – sockerbeta – fababöna samodlad med vårvete – höstraps – höstvete insådd med gräs/baljväxtvall – gräs/baljväxtvall.
  • Referenssystem (0,48 ha delat på 4 rutor): växtföljd bestående av vårkorn – höstraps – höstvete insådd med gräs-baljväxtvall – sockerbetor (där marken ligger bar över vintern)