Utbildning

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Institutionen för biosystem och teknologi erbjuder en rad olika kurser inom områdena agrar och hortikulturell växtproduktion, animalieproduktion, byggnader, energi, hydroponiska system, hållbara produktionssystem samt teknologi för animalie- och växtproduktion. Dessutom medverkar vi med vår kunskap i många kurser inom andra ämnesområden.

Se alla grundutbildningskurser som erbjuds av institutionen i kurssök.

Kurserna ges inom följande utbildningar:

För mer information klicka på länken för respektive program.
Institutionen ger också kurser för fristående studenter.

Examensarbeten

Hur fungerar det med självständiga arbeten / exjobb på SLU?
Läs om vad som gäller här... 

Förslag på Examensarbeten


Grundutbildningsansvarig
: Lars Mogren
Telefon: 040-415376
E-post: lars.mogren@slu.se