Växthus

Senast ändrad: 29 april 2020

På Alnarp finns olika odligsfaciliteter som bl.a. omfattar växthus och Biotron [kvalifcerad klimatkammare].

BT bedriver verksamheter i en del av dessa.

Odlingseheten har ansvaret för anläggningarna, läs mer...