Använd SITES Lönnstorp

Senast ändrad: 10 mars 2018

Kontakta föreståndare Erik Steen Jensen för att för att använda faciliteterna på SITES Lönnstorp och diskutera hur din/er forskning kan börja och bedrivas på bästa sätt.

Notera att du/ni kommer att fylla i och skriva under ett användaravtal innan projektet kan börja.

Se vilken forskning som för närvarande bedrivs på Lönnstorp

Lista

Karta


Kontaktinformation
Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se