Använd SITES Lönnstorp

Senast ändrad: 22 juni 2020

Kontakta föreståndare Johannes Albertsson för att för att använda faciliteterna på SITES Lönnstorp och diskutera hur din/er forskning kan börja och bedrivas på bästa sätt.

Notera att du/ni kommer att fylla i och skriva under ett användaravtal innan projektet kan börja.

Se vilken forskning som för närvarande bedrivs på Lönnstorp

Lista

Karta