Om BT

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar interaktionerna mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar kring hållbart och effektivt utnyttjande av begränsade resurser vid produktion i växthus, på åkrar och i stallar.

Forskningen kombinerar detaljerade studier av produktionssystemens biologi och teknologi med systemanalyser och ämnesövergripande synteser. Institutionen har en bred kompetensprofil inom agrikulturell och hortikulturell växtodling, bioenergi, teknik, djurvälfärd, resursutnyttjande, miljöpåverkan och säkra livsmedel.

Undervisning bedrivs främst inom agroekologi-, hortonom-, lantmästar- och trädgårdsingenjörsprogrammen.

Vi förmedlar forskningsbaserad kunskap genom utbildning på grundläggande och högre nivå samt i samverkan med omvärlden, och bidrar därigenom till innovationer, rådgivning och beslutsfattande för lösandet av komplexa problem.


Institutionen lägger stor vikt vid sitt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöarbetet synliggörs genom att rutiner och instruktioner tas fram som alla skall känna till och följa. En fungerande arbetsplats finns bara om arbetsmiljön är god. Lika viktigt är att ta hänsyn till arbetsmiljöaspekter i forskning och tydligt i undervisningen.


Kontaktinformation

Kontaktuppgifter för Institutionen för biosystem och teknologi

Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 Lomma

Besöksadress:
Sundsvägen 16, Alnarp 

Leveransadress:
Växtskyddsvägen 3
234 56 Alnarp


Institutionens e-postadress:
BT@slu.se

Lista över alla medarbetarna:
Klicka här...


Prefekt: Hanna Sassner
Telefon: 040-41 50 62
E-post: hanna.sassner@slu.se
 
Stf prefekt: Linda-Maria Dimitrova Mårtensson
Telefon: 040-41 51 29
E-post: linda.maria.martensson@slu.se
 
Grundutbildningsansvarig: Lars Mogren
Telefon: 040-41 53 76
E-post: lars.mogren@slu.se

Institutionssamordnare:
Tanya Skartved Hemel

Ekonom:
Nour Alhamidi

Ekonomistöd:
Gunilla Andersson

Personalstöd:
Johanna Strand

Skyddsombud:
Lotta Nordmark (huvudskyddsombud)
David Hansson

Fackliga representanter:
Anne  Larsen  [ST]