Om BT

Senast ändrad: 29 april 2020

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar interaktionerna mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna inom undervisning och forskning kretsar kring hållbart och effektivt utnyttjande av begränsade resurser vid produktion i växthus, på åkrar och i stallar.

Forskningen kombinerar detaljerade studier av produktionssystemens biologi och teknologi med systemanalyser och ämnesövergripande synteser. Institutionen har en bred kompetensprofil inom agrikulturell och hortikulturell växtodling, bioenergi, teknik, djurvälfärd, resursutnyttjande, miljöpåverkan och säkra livsmedel.

Undervisning bedrivs främst inom agroekologi-, hortonom-, lantmästar- och trädgårdsingenjörsprogrammen.

Vi förmedlar forskningsbaserad kunskap genom utbildning på grundläggande och högre nivå samt i samverkan med omvärlden, och bidrar därigenom till innovationer, rådgivning och beslutsfattande för lösandet av komplexa problem.


Kontaktinformation

Kontaktuppgifter för Institutionen för biosystem och teknologi

Postadress:
Box 103
230 53 Alnarp

Besöksadress:
Sundsvägen 16 
Leveransadress:
Växtskyddsvägen 3


Institutionens e-postadress:
BT@slu.se

Lista över alla medarbetarna:
Klicka här...


Prefekt: Hanna Sassner
Telefon: 040-415062
E-post: Hanna.Sassner@slu.se 
 
Stf prefekt: Georg Carlsson
Telefon: 040-415254
E-post: Georg.Carlsson@slu.se
 
Grundutbildningsansvarig:
Lars Mogren
Telefon: 040-415376
E-post: Lars.Mogren@slu.se

Institutionssamordnare:
Linda Engh

Ekonom:
Carina Frankel

Ekonomistöd:
Gunilla Andersson

Personalstöd:
Johanna Strand

Skyddsombud:
David Hansson
Karl-Erik Gustavsson

Fackliga representanter:
Andrus Kangro   [SACO]
Anne  Larsen  [ST]

Webbansvarig:
Andrus Kangro

Sidansvarig: Andrus.Kangro@slu.se