Tillgänglig service och infrastruktur för forskning på SITES Lönnstorp

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Tillgänglig service och infrastruktur på SITES Lönnstorp, kombinerat med tillhörande service på SLU Alnarp, förser forskare med ett brett spektrum av stöd.

SITES Agroekologiska Fältexperiment (SAFE)

SAFE [Link to new Sve subpage] består av fyra odlingsekosystem:

  • Agroekologisk intensifiering
  • Perenn spannmålsbaserad odling
  • Ekologisk odling
  • Konventionell odling

Faciliteten upprepas i fyra block och upptar en yta på totalt 14.2 ha.

Konventionellt och ekologiskt odlade arealer
SITES Lönnstorp erbjuder 18 ha ekologisk och 60 ha konventionell odlingsmark för skräddarsydda fältexperiment.

Erfaren personal
SITES Lönnstorp är välbeställd med tre heltidsanställda tekniker och säsongsanställd personal.

Övervakningsdata
Kontinuerliga mätningar görs med avseende på klimat, markegenskaper (inom SAFE), avkastning (inom SAFE) och spektrala parametrar. Den spektrala övervakningingen ingår i SITES program för spektrala mätningar.

Kontors- och mötesplats
Kontorsplats kan ordnas på Lönnstorp eller Alnarps campus. Möteslokaler finns både på Lönnstorp och Alnarps campus.

Maskinpark
SITES Lönnstorp har en modern maskinpark som är speciellt anpassad för fältexperiment inom jordbruk. Kontakta föreståndaren, Johannes Albertsson, för en komplett lista.

Fältutrustning
Ett stort utbud av fältutrustning finns tillgänglig för att sköta experiment och för att samla in växt- och jordmaterial. Kontakta föreståndaren, Johannes Albertsson, för en komplett lista.

Laboratorier på Alnarps campus
Väletablerade laboratorier för jord-, växt-, mikrobiella- och entomologiska analyser finns tillgängliga i Alnarp.

Växthus och Biotronen i Alnarp

Alnarp har en alldeles ny Biotron i världsklass. Moderna växthus finns också tillgängliga för forskare.

Annan praktisk information
Transport
Alnarps campus är tillgängligt med bil, cykel och kollektiv trafik. Buss tar dig från både Malmö C och Lunds C till Alnarp.

Boende
Malmö och Lund har boende på alla nivåer och som är mindre än 15 km från Alnarp. Boende är också tillgängliga i Lomma.

Mat
Alnarps campus har en restaurang och i Lomma finns både restauranger och caféer inom 5 minuters köravstånd. På Lönnstorp finns ett lunchrum.

Fakta:

Mer information om service och infrastruktur finns på Lönnstorp och Alnarp.

Karta

SLU hemsida