Odlingssäkerhet hos baljväxter i olika miljöer

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Baljväxter och deras kvävefixering har en central roll inom ekologisk odling. Dessvärre är många baljväxter känsliga för skadegörare, ogräs och torka. Detta korta (sex månader) initieringsprojekt för internationellt samarbete har tagit tillvara på kunskap om odlingssäkerhet, stresstolerans och växtnäringsutnyttjande i odlingssystem med baljväxter från olika delar av världen: Sverige, Marocko och Kanada. Utbytet av erfarenheter och kunskap har handlat om samband mellan odlingssystemens diversitet, växters interaktioner mellan varandra, med andra organismer och med den omgivande miljön. Samarbetet har involverat både forskning och utbildning, och lett till nya initiativ med ansökan för större samarbetsprojekt och arbete med gemensamma vetenskapliga publikationer.

Projektet är finansierat av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

Projekttid: 2011-2012

Projektansvarig: Georg Carlsson.
Projektledare: Georg Carlsson.
Övriga medverkande: Cherki Ghoulam (Universitetet i Marrakech, Marocko), Marney Isaac (Universitetet i Toronto, Kanada).

Publiceringar:

Isaac ME, Carlsson G, Ghoulam C, Makhani M, Thevathasan NV, Gordon A. Legume performance and nitrogen acquisition strategies in a tree-based agroecosystem. Agroecology and Sustainable Food Systems 38:686-703. 

Mastersavhandling kopplad till projektet: http://stud.epsilon.slu.se/5088/1/Sarwar_S_121126.pdf

 


Kontaktinformation