Rhizosfärprocesser i diversifierade grödor – växtnäringsutnyttjande och stresstolerans i baljväxtbaserade odlingssystem

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Baljväxters kvävefixering ger värdefulla tillskott av kväve som även samodlade och efterkommande grödor kan utnyttja. Men baljväxter känslighet för till exempel torka, näringsbrist, ogräs och växtsjukdomar orsakar ofta låg odlingssäkerhet och gör det svårt att förlita sig på kvävefixeringens bidrag. Detta projekt kommer att testa hypotesen att ökad diversitet kan öka resursutnyttjande och odlingssäkerhet i baljväxt-baserade odlingssystem. Ny insyn i kväve- och fosfor-dynamiken kommer att uppnås genom kemiska och biokemiska analyser av jordprover tagna med hög upplösning i den gemensamma rotzonen i samodlade åkerböne- och vårveteplantor. Utvärdering av den samodlade grödans resursutnyttjande görs genom mätningar av skörd och kvalitetsparametrar då olika sorter och sortblandningar av åkerböna används och utsätts för begränsad tillgång av P och vatten. Sortblandningar är ett nytt sätt att försöka nå högre odlingssäkerhet i baljväxtgrödor. Samarbetet mellan SLU Alnarp (heminstitution) och Universitet i Toronto, Kanada (värdinstitution) samt kombinationen av fält- och växthusförsök ger unika möjligheter att koppla mekanistiska studier på rhizosfärnivå med mätningar av skörd och kvalitet i samma grödor på odlingssystemnivå. Resultaten kommer att ha stor betydelse för strävan att optimera resursutnyttjande och odlingssäkerhet i baljväxtbaserade odlingssystem.

 

Publiceringar:

- Bargaz et al. 2017. Species interactions enhance root allocation, microbial diversity and P acquisition in intercropped wheat and soybean under P deficiency. Applied Soil Ecology 120: 179-188.  DOI: 10.1016/j.apsoil.2017.08.011

- Bargaz et al. 2016. Nodulation and root growth increase in lower soil layers of water-limited faba bean intercropped with wheat. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 179, 537-546. DOI: 10.1002/jpln.201500533

Fakta:

Projektet är finansierat av Formas

Projekttid: 2013-2015

Projektansvarig:
Projektledare: Adnane Bargaz.
Övriga medverkande: Georg Carlsson. Marney Isaac, University of Toronto, Canada