Arbetstidsåtgång vid lammköttproduktion

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Målet med projektet är att bidra till en ökad effektivisering samt ändamålsenlig mekanisering i lammköttproduktionen. Genom ökad kunskap kring arbetsförbrukning och arbetsrutiner skapas förutsättningar att utforma ett innysnings- och utfodringssystem som ger bra arbetsmiljö för lammköttproducenten.
Projektet avser att genomföra och analysera tidsstudier vid fyra gårdar med lammköttproduktion. För att få tillförlitlighet i arbetstidsåtgången kommer data att samlas in veckovis under olika säsonger för olika sysslor för varje besättning. De olika gårdarnas arbetstidsåtgång analyseras avseende utfodring, ströning samt arbetstoppar vid lamning, behandling av djuren och slakturval.

Projektet utförs med medel från SLO-fonden.
 

Projekttid: 2009-2012

Projektansvarig: Knut-Håkan Jeppsson.
Övriga medverkande: Mie Meiner.

Publiceringar:


Kontaktinformation