Automatisk daglig registrering av beteende för att upptäcka förestående kalvning hos dikor i stallar med liggbås

Senast ändrad: 26 oktober 2023

I Sverige byggs idag fler och fler stallar med liggbås för dikor utrustade med kalvgömmor för kalvarna och med gödselgångarna med automatiska skrapor. I denna typ av inhysningssystem  är det av mycket stor vikt att dikorna tas bort från gruppen före kalvning så att nyfödda kalvar inte skadas eller förs bort av skraporna. Djurägarna måste därför lägga mycket tid på att titta efter tecken hos korna för att upptäcka en förestående kalvning så att de flyttas till kalvningsavdelningen i tid. En bidragande orsak är att beräknat kalvningsdatum är okänt.

Det övergripande syftet med projektet är att öka djurskyddet för den nyfödda kalven. För att nå detta mål är målsättningen med projektet är att karaktärisera eventuella samband mellan förestående kalvning och dikornas aktivitetesmönster. Sambandet skall kunna användas i framtida utveckling av automatiskt övervakningssystem där dikor som närmar sig kalvning upptäcks i god tid före kalvning.

Resultaten från undersökningen ökar också kunskapen om kornas beteende före kalvning vilket skulle vara till gagn i alla inhysningssystem för att bättre kunna förutse vilka kor som snart skall kalva och därmed bättre kunna övervaka kommande kalvningar.

Projektet finansieras med medel från Formas

Projekttid: skall vara klart under våren 2012

Projektansvarig: Madeleine Magnusson
Övriga medverkande: Anders Herlin

Publiceringar:


Kontaktinformation