Begränsning av emissioner av växthusgaser från mjölkkostallar och gödsellager och tillhörande gödsellager

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Begränsning av emissioner av växthusgaser från mjölkkostallar och gödsellager och tillhörande gödsellager

Emissionerna av metan och lustgas från stallgödsel utgör 13 - 14 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Projektet är av orienterande karaktär och begränsas till att belysa storleksordningarna hos avgivningen av lustgas och metan i svenska mjölkkostallar och gödsellager.
Fältmätningar kommer att utföras i tre olika stallsystem samt från ett täckt flytgödsellager.

Stallsystemen är:
• Stall med uppbundna kor och skraputgödsling
• Lösdriftsstall med skrapade gångar
• Lösdriftstall med spaltgolv

Kontinuerliga fältmätningar kommer att utföras i stallarna och från flytgödsellager. Även ammoniak, koldioxid, ventilationsflöde, temperatur, fukt och aktivitet kommer att mätas kontinuerligt för att belysa dygns- och årstidsvariationer.

Projektet är finansierat av SLF

Projekttid: 2009-2012

Projektansvarig: Gösta Gustafsson.
Övriga medverkande: Sven Nimmermark och Knut-Håkan Jeppsson.

Publiceringar:


Kontaktinformation