Bestämning av golvytornas renhet i mjölkkostallar

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Rena, torra golvytor i nötkreaturstallar har en positiv inverkan på klövhälsa, antalet skador pga halkningar och fläkningar, liggbåsens renhet, djurens renhet samt ammoniakutsläppen från stallet. Golvytornas renhet och risken för halkningar är även en arbetsmiljöfråga. För att utveckla golvytorna och gödselskraporna mot bättre hygien krävs en objektiv metod att bestämma golvytornas renhet. Projektet avser att vidarutveckla och utvärdera två metoder för bestämning av golvytornas renhet, dels en metod som bygger på kolorimetri, dels en metod som bygger på gravimetrisk bestämning av smutsmängden på gödselgångarna. Metoderna kommer att testas och utvecklas i labb-skala med betonggolv och gummigolv. Resultatet kommer att användas som metoder för att karakterisera golvytor och renhetens inverkan på kornas gång. Metoderna har relevans även för gödselgångar och arbetsgångar till andra djurslag. Målet är att förbättra hygienen och skapa säkrare golv för både djur och skötare.

Mätresultaten bearbetas statistiskt med avsikt att utvärdera repeterbarhet, spridningsmått, antalet upprepningar för att erhålla signifikanta skillnader mellan rengöringsnivå och golvmaterial samt korrelation mellan mätmetoderna. Resultatet av utvärderingen kommer att presenteras vid en internationell konferens samt användas i doktorandprojektet ”Golvunderlagets inverkan på kornas gång” (SLF, V1430018).

 

Fakta:

Projektet är finansierat av KSLA, SLO-fonden.

Projekttid: 2015 - 2017

Projektansvarig: Evgenij Telezhenko
Övriga medverkande: Christer Bergsten, Sven Nimmermark, Linda Tufvesson


Kontaktinformation