Effektivare övervakning av betande nötkreatur i större och/eller svåröverblickbara betesmarker med hjälp av GPS – en pilotstudie

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Tillsyn av betesdjur i naturbetesmarker kan vara tidskrävande och svåra att överblicka på grund av terräng- och vegetationsförhållanden. Om man förser några djur i flocken med GPS-enheter som är kopplade till mobilnätet, och som ger positioner vid några utvalda tillfällen per dygn, så kan djuren lokaliseras snabbare. Effektiviteten hos en GPS-enhet är andelen positioner som enheten faktiskt samlat in och avgett i relation till hur många den är inställd på att samla in och avge under en tidsperiod. För att få erfarenhet studerades nötkreatur med GPS-enheter som betat ett drygt 200 ha stort naturbetesområde i Blekinge. De viktigaste faktorerna att ta hänsyn till för att använda GPS-tekniken för att övervaka och finna betesdjur i naturbetesmarker är att:

-       Mobilnätet har en bra täckning i betesmarken. Täckningen kan variera mellan olika operatörer.

-       GPS-enheten måste placeras i högsta möjliga läge, på djurets nacke. Med hjälp av en motvikt i halsbandet ordnas detta.

-       GPS-enheterna måste vara tillräckligt robusta för att tåla väder, vind och övriga påfrestningar som t.ex. när djuren betar i buskage

-       Effektiviteten hos GPS-enheter kan vara upp mot 90 % under gynnsamma förhållanden dvs. utan träd/lövtäcke på betesmarken

-       GPS-enhetens effektivitet är högre på dagen troligen för att djuren då vistas på öppna betesmarker medan de går in i skogen under natten

-       En effektivitet på 60-80 % är praktiskt användbart

-       GPS-enhetens effektivitet kan variera mellan olika fabrikat och modeller

-       GPS-enhetens batterikapacitet tillsammans med frekvensen positioner som den är inställd på avgör hur länge enheten fungerar

GPS-tekniken är ett värdefullt hjälpmedel för djurhållare som har större svåröverblickbara betesmarker där man vill lokalisera djuren snabbare och därmed effektivisera tillsynen.

 

Projektet är finansierat av Stina Werners Fond och Partnerskap Alnarp

Projekttid: 2012-2013

Projektledare: Anders Herlin

Publiceringar:

Herlin, A. 2013. Underlätta tillsyn av betesdjur med hjälp av GPS (PPT). Alnarps Nötköttsdag, Nötköttsföretagande idag och i framtiden.3 december, Alnarp, s. 33-36

Herlin, A.H. 2014. Finding cattle hidden in the bushes and woods by using GPS. Poster  Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the European Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), Copenhagen 25-29 August 2014, p. 104

Herlin, A. 2014. Forskningsprojekt vid SLU i Alnarp; Håll reda på betesdjur i naturbetesmarker med hjälp av GPS! Nyhetsbrev från Partnerskap Alnarp nr 1/14, 1 s) SLU Alnarp.

Herlin, A. 2014. Håll reda på betesdjuren i naturbetesmarker med hjälp av GPS. Fakta från Partnerskap Alnarp 2014:7 LTV-fakultetens faktablad

Artiklar i Land Lantbruk och Nötkött


Kontaktinformation