Energieffektiv grisproduktion

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Den övergripande målsättningen med projektet är att minska energiförbrukningen från grisstallar med 40 % samtidigt som man förbättrar djurmiljön, arbetsmiljön och yttre miljön.
Genom att ta in luften via kanaler under stallet, innan den kommer in i avdelningen, får man ett ständigt luftflöde med en jämn temperatur. Detta förväntas resultera i en lägre energiförbrukning hos ventilationsfläktarna på sommaren och lägre energiförbrukning vid uppvärmning på vintern. Tekniken förväntas också ge ett jämnare klimat med positiva effekter på djurhälsa, produktion, hygien och boxfunktion
Studien kommer att bestå av ett 2x2 faktor försök. Detta innebär två olika sätt att ta in luft i stallet (tilluftsdon i taket eller kanaler under stallet) och två olika sätt att ta ut luft ur stallet (frånlufttrummor i taket eller 30 % av maxventilationen via gödselkulverten och resten via trummor i taket). Följande kommer att studeras: energiförbrukning, luftflöde, boxrenlighet samt inomhusklimat.

Projektet är finansierat av SLF

Projekttid: 2010-2012

Projektansvarig: Jos Botermans.
Övriga medverkande: Gösta Gustafsson.

Publiceringar:

Botermans Jos, Olsson Anne-Charlotte, Jeppsson Knut-Håkan (2014). Energiförbrukningen för att ventilera i slaktgrisstallar kan reduceras genom att använda ventilationskanaler under stallet . Alnarp: LTV-fakulteten. (LTV-fakultetens faktablad,  2014:21).


Kontaktinformation