Golvunderlagets inverkan på grisars gång – en kinematisk och kinetisk studie

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Klöv- och benskador är ett återkommande problem i svinproduktionen, där huvudorsaken tycks vara olämpliga golvegenskaper i grisboxen. Otillräckliga friktionsegenskaper eller låg friktionskoefficient (COF) kan resultera i hala golvytor och halkskador hos grisarna.
Denna avhandling presenterar några förutsättningar för utformning av golv i grisstallar med målsättning att minimera antalet klövskador. Parametervärden har fastställts genom gånganalys i laboratorium, där grisarna fick gå på en rak gångbana eller gångbana med kurva. Grisarnas gång på gångbanan registrerades med hjälp av en tryckplatta och en vinkelrätt placerad digital videokamera.

Projekttid: - 2009

Projektansvarig: Hans von Wachenfelt.
Övriga medverkande:

Publiceringar:
von Wachenfelt, H. 2009. Effect of floor condition on pig gait : a kinematic and kinetic study. Doktorsavhandling, SLU.
von Wachenfelt H., Nilsson C., Pinzke S. 2010. Gait and force analysis of provoked pig gait on clean and fouled rubber mat surfaces Biosystems Engineering vol. 106 86-96
von Wachenfelt H., Pinzke S., Nilsson C., Olsson O., Ehlorsson C-J. 2009.Force analysis of unprovoked pig gait on clean and fouled concrete surfaces Biosystems Engineering vol. 104 250-257
von Wachenfelt H., Pinzke S., Nilsson C. 2009. Gait and force analysis of provoked pig gait on clean and fouled concrete surfaces Biosystems Engineering vol. 104 534-544
von Wachenfelt H., Pinzke S., Nilsson C., Olsson O., Ehlorsson C-J. 2008. Gait analysis of unprovoked pig gait on clean and fouled concrete surfaces Biosystems Engineering vol. 101 nr 3 376-382


Kontaktinformation