Inhysningssystem och byggnader för lammköttproduktion

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektet jobbar med att ta fram planeringsråd för inhysningssystem och byggnader för lammköttproduktion. Projektet behandlar olika inhysnings-, hanterings-, lagrings- och byggnadssystem. Stor vikt läggs vid analys av djurhållningssystemen där byggkostnader, produktionskostnader, djurens miljö, möjlighet till naturligt beteende, belastning mot yttre miljö samt skötselrutiner och arbetsmiljö kombineras.
Målet är att planeringsråden ska bli ett bra hjälpmedel vid projektering för ny- och ombyggnad av byggnader för lammköttproduktion samt vid utbildning på naturbruksgymnasier och vid SLU.
Planeringsråden kommer att publiceras som ett informationsmaterial på Internet.
Projektet består av två delar där medel till del 1 finansierats av SLF — Strategisk forskning/Tillväxt (Projnr: V0546021). Medel till del 2 söks härmed vid forskningsprogrammet för de gröna näringarnas tillväxt och företagande.

Projektet är finansierat av SLF

Projekttid: 2008-2011

Projektansvarig: Knut-Håkan Jeppsson.
Övriga medverkande: Gun Bernes (njv).

Publiceringar: Fårstallplan på nätet


Kontaktinformation