Internetbaserat planeringsunderlag för inhysningssystem och byggnader för nötköttsproduktion

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektet avser att ta fram planeringsråd för inhysningssystem och byggnader för nötköttproduktion. Projektet behandlar olika inhysnings-, hanterings-, lagrings- och byggnadssystem. Stor vikt läggs vid analys av djurhållningssystemen där byggkostnader, produktionskostnader, djurens miljö, möjlighet till naturligt beteende, belastning mot yttre miljö samt skötselrutiner och arbetsmiljö kombineras. Målet är att planeringsråden ska bli ett bra hjälpmedel vid projektering för ny- och ombyggnad av byggnader för nötköttproduktion samt vid utbildning på naturbruksgymnasier och vid SLU.
Planeringsråden kommer att publiceras som ett informationsmaterial på Internet.

Projektet är finansierat av SLF

Projekttid: 2010-2013

Projektansvarig: Madeleine Magnusson.
Övriga medverkande: Knut-Håkan Jeppsson, Kristina Ascárd, Michael Ventorp samt Andrus Kangro.

Publiceringar: Nötstallplan på nätet


Kontaktinformation