Kan grisars klövhälsa förbättras genom användande av mjukare golvytor

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Målsättningen med förstudien är att testa metodik för mätning av klövens hårdhet, utveckla registreringsschema för klövskadebedömning, evaluera och optimera användning av svepelektronmikroskopi för att studera klövanatomi samt ta kontakterna med producenter av gummigolv/gummimattor samt forskare inom projektet "Bedre Ben", som bedrivs inom Dansk Svineproduktion.
Syftet med förstudien är evaluera olika metoder som kan tillämpas i den senare planerade huvuddelen av projektet. Kunskaper från förstudien ska användas som underlag vid utformning av projektansökan till projektets huvuddel.

Projektet är finansierat av Partnersskap Alnarp, Scan AB, Svenska Foder samt Svenska Lantmännen.

Projekttid: 2010-2011

Projektansvarig: Jos Botermans.
Övriga medverkande: Anne-Charlotte Olsson.

Publiceringar:


Kontaktinformation