Kartläggning av klimattekniska åtgärder för att förbättra termiskt arbetsklimat vid mjölkningsarbete i kyla

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektets syfte är att genom klimat- och komfortmätningar bestämma i hur hög grad olika klimattekniska åtgärder kan förbättra den termiska arbetsmiljön vid mjölkningsarbete i mjölkningsgropar vintertid.
De klimattekniska åtgärder som kommer att undersökas är: varmluftsuppvärmning; strålningsvärme; förbättrad golvisolering samt golvvärme. Det termiska klimatet kommer att bestämmas med avseende på: klimatiseringsteknik; olika arbetsmoments varaktighet, frekvens och arbetsbelastning. Det termiska klimatet kommer att bestämmas med standardiserade mätmetoder som tar hänsyn till: strålning; luftrörelser; värmeledning mot golv; lufttemperatur; golvs temperatur; fukt; värmeavgivning hos skötaren samt beklädnad. Det termiska klimatet bestäms enligt ISO-standarder och enligt ASS:s rekommendationer såsom: WCI (wind chill index); operativ temperatur; ekvivalent temperatur; PMV (predicted mean vote); PPD (predicted percent dissatisfied); WBGT (wet bulb globe temperature). Värmeledning ned igenom golv kommer att bestämmas med en vid LBT utvecklad metodik med ett värmekärl som avger ett värmeflöde ned igenom ett golv.
I samband med de termiska klimatmätningarna får djurskötaren avge en bedömning av hur han/hon kan uppleva det termiska klimatet i en fem- eller tiogradig skala som ansluter till PMV- och PPD-indexen.
Undersökningen förväntas ge underlag för rekommendationer för hur det termiska arbetsklimatet kan förbättras vid mjölkningsarbete under kalla förhållanden.

Projektet är finansierat av SLO-fonden

Projekttid: 2009-2011

Projektansvarig: Knut-Håkan Jeppsson.
Övriga medverkande: Gösta Gustafsson.

Publiceringar:


Kontaktinformation